Českomoravská FATIMA v červnu


Datum
Co
Duchovní obnovy, Setkání

P. Elias Vella požehnal a pověřil svého dlouholetého překladatele, laického misionáře Václava Čápa, aby vedl v Koclířově nejprve seminář vnitřního uzdravení a následně exercicie Eucharistie – v kontemplaci před Pánem. Účastníci zakusili spolu s návštěvníky Noci kostelů a členy Fatimského apoštolátu a poutníky Fatimského dne (103. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě) velké duchovní obdarování. Díky Bohu a Panně Marii

Foto: Václav Kašík