Diecézní pastorační plán

 

Přehled patoračních aktivit v diecézi HK v roce 2019

 • 2. února - Setkání řeholníků; Hradec Králové
 • 18. února - Studijní setkání kněží a jáhnů (téma: subkultura); Hradec Králové
 • 8. - 10. března - Společný víkend pro biřmovance (DCŽM Vesmír)
 • 29. - 30. března - 24 hodin pro Pána; diecéze
 • 1. - 2. dubna - Kněžská pouť; Želiv
 • 12. dubna - Setkání diecézního biskupa s katechumeny; Hradec Králové
 • 13. dubna - Diecézní setkání mládeže; Hradec Králové
 • 18. dubna - Zelený čtvrtek - Missa Chrismatis; Hradec Králové
 • 27. dubna - Diecézní svatovojtěšská pouť; Libice nad Cidlinou
 • 24. května - Noc kostelů 2019; diecéze
 • 8. června - Diecézní setkání dětí; Hradec Králové
 • 13. července - Jáhenské svěcení; Hradec Králové
 • 13. - 18. srpna - Celostátní setkání animátorů mládeže; Chotěboř
 • 18. srpna - Diecézní mariánská pouť; Králíky
 • 1. října - Diecézní setkání seniorů; Hradec Králové
 • 11. - 14. listopad - Národní pouť, Řím
 • 18. listopadu - Knězský den; Hradec Králové

 

Diecézní pastorační plán pro rok 2019

 

Pastorační doporučení 2019

 

Komentář k dlouhodobým cílům pastorace ve farnostech

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám