Zesnulí duchovní

 BISKUPOVÉ, KNĚŽÍ A JÁHNI, KTEŘÍ NÁS PŘEDEŠLI NA VĚČNOST

 

 

Rok 2019
Jméno a příjmení duchovního Datum narození Datum kněžského svěcení Datum úmrtí Parte Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Mgr. Karel Tuháček 26.8.1938 27.6.2009 (jáhenské) 9.5. ... trvalý jáhen v Lanškrouně
Mgr. Arnošt Jílek 18.6.1958 28.6.1985 23.4. ... emeritní farář v Častolovicích
Václav Netuka 2.10.1929 21.7.1968
(SC 8.3.1991)
9.3. ... výpomocný duchovní v Lovčicích

 

Rok 2018
Jméno a příjmení duchovního Datum narození Datum kněžského svěcení Datum úmrtí Parte Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM 12.1.1950 9.6.1976 29.10. ... bývalý okrskový vikář a administrátor v Dobrušce
P. Josef Tichý, SJ 30.8.1930 26.6.1976 11.10. ... bývalý administrátor v Hradci Králové - Pouchově
Mons. Marian Lewicki 15.8.1957 22.5.1982 18.8. ... kněz Arcidiecéze Wrocław, čestný kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli a emeritní děkan v Polici n. M.
Karel Veselý 30.10.1919 29.6.1947 12.5. ... emeritní arcijáhen Kolegiátní kapituly v Litomyšli a emeritní farář ve Žlunicích
MVDr. Jiří Tichý 28.7.1931 21.6.1998 (jáhenské) 25.2. ... trvalý jáhen v Jaroměři

 

Rok 2017
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
o. Pavel Hájek  11.8.1939

19.5.1972

(SC 17.6.1998)

26.12. ... řecko-katolický kněz v Chrudimi
František Šotola 12.10.1928 26.6.1971 1.11. ... emeritní farář ve Slavoňově
P. František Beneš, SDB 29.11.1947 29.6.1974 23.10. ... administrátor v Horní Sloupnici
Rudolf Vošický 8.6.1931 26.6.1955 4.10. ... kněz Českobudějovické diecéze, bývalý int. administrátor v Lukavci (pův. HK diecéze)
o. Ing. Josef Novák 26.9.1927 2.1.1971 (SC 23.10.1997 1.8. ... řecko-katolický kněz v Hradci Králové
o. Stanislav Hájek 30.11.1937 29.07.1972 (SC 23.10.1997) 31.7. ... řecko-katolický kněz v Hrochově Týnci
František Skřivánek 2.12.1937 26.6.1960 11.5. ... emeritní děkan v Golčově Jeníkově
P. Josef Preisler, SDB 18.1.1934 25.12.1968 25.4. ... výpomocný duchovní v Sebranicích u Litomyšle
Mgr. Václav Hušek 19.4.1939 23.6.1968 16.4. ... emeritní farář a okrskový vikář v Lomnici nad Popelkou
Franz Kapaun 9.12.1928 6.8.1953 7.4. ... čestný kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli, kněz diecéze Magdeburg (D)
Josef Mokrý 19.12.1925 16.4.1950 25.2. ... emeritní farář v Ronově nad Doubravou
P. Ing. Stanislav Stařík, SDB 30.6.1926 30.9.1962 2.2. ... řeholní kněz, rodák z Přibyslavi

 

Rok 2016
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Bartoloměj Josef Kulhavý, OP 6.3.1921 5.7.1949 30.12. ... bývalý administrátor v Chocni
P. ThLic. Marek Marcel Šavel, OPraem. 26.10.1971 24.6.2000 (?) ... okrskový vikář vikariátu Humpolec a administrátor v Humpolci
P. Jan Antonín Podlaha, OFM 2.7.1921 29.6.1949 11.10. ... bývalý administrátor v Sopotech
o. Antonín Sokol 31.12.1934 23.2.1974 (SC 23.10.1997)  6.9. ... řecko-katolický kněz v Pardubicích
Mgr. Josef Jiran 4.6.1934 26.11.1994 (jáhenské) 27.8. ... trvalý jáhen ve Studenci u Horek

 

Rok 2015
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Jaroslav Horník, SDB 29.11.1928 10.12.1967 31.7. ... administrátor v Opatově v Čechách
František Bureš 11.11.1921 27.6.1948 17.7. ... bývalý interkalární administrátor v Ruprechticích
Jaroslav Hanuš 26.10.1942 27.6.1970 9.5. ... bývalý interkalární administrátor ve Stárkově

 

Rok 2014
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Irenej Juraj Hlavačka, OPraem. 16.9.1966 17.12.1994 3.11. ... administrátor ve Vilémově u Golčova Jeníkova
Mons. Antonín Duda 31.12.1938 25.6.1961 31.10. ... farář v Rosicích nad Labem
P. Jaroslav Kopecký, SDB 21.4.1924 7.1.1961 21.8. ... člen salesiánské komunity v Sebranicích u Litomyšle
Oldřich Šmeral 14.4.1941 21.12.1965 17.7. ... bývalý farář v Lázních Bohdanči
Mons. Josef Tajchl 24.3.1935 23.6.1963 27.3. ... farní vikář v Kutné Hoře a spirituál pro trvalé jáhny
Jan Kmoníček 5.6.1962 14.9.1991 23.1. ... administrátor v Týnci nad Labem

 

Rok 2013
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Ladislav Šidák 16.2.1931 24.6.1962 26.10. ... emeritní farář v Hronově
P. Zdislav Josef Falta, OFMCap. 29.7.1925 29.6.1949 10.8. ... bývalý administrátor v Herálci, Skále a Úsobí
Jan Holas 6.5.1934 24.2.1973 5.6. ...

čestný kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli,

emeritní děkan v Opočně

František Novák 25.11.1920 17.6.1945 27.5. ... emeritní děkan v Chrasti u Chrudimi
ThLic. Czesław Dworak 20.7.1963 22.6.1996 24.4.

CZ

PL

farní vikář v Kostelci nad Orlicí
ThDr. Václav Zemanec 2.10.1925 16.4.1950 12.3. ... emeritní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové, bývalý děkan v Jilemnici
P. Norbert Josef Zeman, OPraem. 10.7.1941 26.6.1971 20.2. ... bývalý okrskový vikář vikariátu Náchod a bývalý administrátor v Broumově
František Říha 30.5.1934 16.9.2006 17.2. ... výpomocný duchovní v Dohalicích
P. Jan Josef Kohl, OSB 21.2.1928 23.6.1973 4.1. ... bývalý administrátor ve Svratce

 

Rok 2012
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Ing. Jan Blaha, biskup 12.3.1938 28.10.1967 (biskupské) 13.12. ... vypomáhal v duchovní správě v HK a okolí (90. léta 20. st.)

P. Gilbert Josef Augusta, OPraem.

16.8.1940 29.6.1969 23.7. ... bývalý administrátor in spiritualibus v Úsobí, Herálci a Skále
Jaroslav Moštěk (Olšava) 6.4.1922 5.7.1948 17.3. ... čestný kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli; bývalý duchovní správce ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu
František Šimáček 4.10.1935 22.12.1990
(jáhenské)
16.1. ... trvalý jáhen v Pardubicích

 

Rok 2011
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
ThDr. František Hašek 25.11.1915 29.6.1939 21.12. ... emeritní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové, bývalý farář v Černíkovicích
P. Petr Koutecký, SJ 26.12.1960 25.6.1988 26.10. ... bývalý administrátor v Hradci Králové - Pražském Předměstí
Václav John 17.9.1923 29.6.1947 15.9. ... emeritní děkan Kolegiátní kapituly v Litomyšli, emeritní farář v Hrochově Týnci
František Kudláček 25.3.1928 23.11.1970 (SC 1997) 12.9. ... emeritní administrátor v Žumberku
Antonín Koukal 11.6.1925 29.6.1974 30.8. ... emeritní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli, emeritní farář ve Vysokém Veselí

J. Exc. Mons. Karel Otčenášek

13.4.1920 30.4.1950
(biskupské)
23.5. ...

arcibiskup – emeritní biskup královéhradecký

Jan Mokrý 4.8.1923 29.6.1947 12.3. ... emeritní farář v Jablonném nad Orlicí
Jan Pazdera 2.3.1928 27.6.1970 26.1. ... emeritní farář v Dobřenicích

 

Rok 2010
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Miroslav Bičiště 21.10.1931 23.6.1963 23.11. ... emeritní farář v Sádku u Poličky
Walter Marek 29.9.1918 29.6.1946 10.11. ... kněz Královéhradecké diecéze působící v USA
P. Augustin Josef Petrucha, CCG 1.3.1923 23.12.1949 14.10. ... emeritní administrátor v Nížkově
Václav Janáček 14.9.1928 18.2.1968 14.9. ... emeritní administrátor v Čachotíně
Antonín Kubíček 3.5.1912 29.6.1937 16.8. ... kněz arcidiecéze pražské, emeritní farář v Čestíně (dříve Královéhradecká diecéze)
Josef Suchánek 15.9.1913 29.6.1941 28.7. ... emeritní farář v Kněžicích
Stanislav Skalský 9.11.1926 28.11.1971 21.7. ... emeritní děkan ve Vrchlabí
Vladimír Krejčí 21.5.1925

22.12.1990

(jáhenské)

23.6. ... jáhen v Proseči
Jan Doležal 8.11.1924

21.1.1993

(jáhenské)

11.6. ... jáhen v Dobrušce
Josef Kyral 25.11.1929 21.11.1993 (jáhenské) 10.4. ...

jáhen v Havlíčkově Brodě

Otta Zettl 4.2.1928 6.7.1992 (jáhenské) 12.2. ... jáhen v Jičíně
Jiří Škoda 22.7.1931 28.10.1971 15.1. ... emeritní nemocniční kaplan v Hradci Králové

 

Rok 2009
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Miloslav Zavřel 20.4.1920 3.6.1944 24.12. ... osobní děkan, emeritní farář v Opatovicích nad Labem
Franz-Josef Hoffmann 21.1.1929 6.8.1954 11.12. ... čestný kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli, kněz diecéze Paderborn (D)
Karel Hodík 10.12.1921 29.6.1947 8.9. ... osobní děkan, emeritní farář v Lučici
Mariusz Nowaczyk 12.3.1968 25.4.1995 8.9. ... farní vikář v Náchodě
Bohuslav Půlkrábek 1.9.1950 26.6.1976 27.8. ... děkan v Chocni, bývalý vikář ústeckoorlického vikariátu
Josef Němeček 31.10.1931 27.6.1954 21.8. ... osobní děkan, farář v Licibořicích
Martin Poslušný 24.5.1976 3.4.2009 (jáhenské) 15.4. ... jáhen v Ústí nad Orlicí
P. František Socha, SDB 10.8.1918 29.6.1946 18.3. ... emeritní administrátor v Předhradí
Josef Švec 10.5.1926 4.7.1992 (jáhenské) 9.3. ... jáhen v Havlíčkově Brodě

 

Rok 2008
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Otto Šrůtek 14.7.1922 29.6.1947 4.10. ... osobní děkan, čestný konzistorní rada a emeritní farář ve Zdechovicích
Josef Němec 20.1.1925 29.6.1949 28.7. ... emeritní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli, emeritní arciděkan v Jičíně
P. Bedřich Smištík, OFM 4.10.1924 29.6.1949 20.3. ... duchovní služba u sester Nejsvětější svátosti "Na Laudoně" u Lanškrouna

 

Rok 2007
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Antonín Týfa 28.1.1923 29.6.1949 9.12. ... kněz - důchodce ve Staré Boleslavi, biskupský notář, emeritní děkan v Chlumci nad Cidlinou
Albin Pachl 28.6.1910 23.6.1935 17.11. ... kněz Královéhradecké diecéze, farář v Ehrenbürer von Laaber
Rudolf Seidl 13.1.1921 29.6.1947 4.9. ... kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli, farář v Horních Heřmanicích
Jaroslav Dvořák 19.5.1913 29.6.1937 20.5. ... čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové, emeritní farář v Sudějově
Jiří Sláma 12.12.1945 25.9.2005 (jáhenské) 7.5. ... jáhen v Hradci Králové - Pouchově
Eduard Adamec 9.8.1932 21.6.1975 4.3. ... emeritní farář v Třebechovicích pod Orebem
Stanislav Gajzler 2.4.1940 30.6.1973 16.2. ... emeritní administrátor v Dolní Kalné

 

Rok 2006
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Václav Švestka, SJ 18.9.1921 17.6.1945 16.11. ... kněz - důchodce bydlící ve farnosti Čáslav
Alfons Kubát 3.8.1916 28.6.1942 2.1. ... kněz Královéhradecké diecéze působící v arcidiecézi St. Paul, Minnesota, USA

 

Rok 2005
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Daniel Ederer 16.1.1966 7.6.2003 (jáhenské) 7.12. ... jáhen Litoměřické diecéze, ustanoven k jáhenské službě ve Svojanově a okolí
ThDr. Alois Sedlařík 23.6.1915 16.6.1940 26.10. ... emeritní vikář ve Vamberku
Karel Kovář 18.8.1929 26.6.1955 5.10. ... farář v Krouně
Vilém Müller 9.11.1921 29.6.1947 8.9. ... emeritní vikář kutnohorský
František Xaver Šanc 12.2.1919 3.6.1944 23.7. ... emeritní farář v Bystřeci
Václav Odvárka 23.5.1929 8.3.1991 (sub cond.) 27.4. ... administrátor v Bělé nad Svitavou
P. Jan Gabriel M. Souček, OP 25.12.1921 17.12.1949 21.3. ... výpomocný duchovní v Lanškrouně a okolí
Jaroslav Smrček 23.1.1951 26.6.1976 10.2. ... diecézní konzervátor a kaplan u kostela Panny Marie v Hradci Králové

 

Rok 2004
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Mons. Dr. Karel Vrána 24.8.1925 23.12.1950 11.12. ... emeritní rektor papežské koleje Nepomucenum v Římě a sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové
P. Čeněk John, SJ 28.3.1915 29.6.1941 22.8. ... bývalý administrátor ve Všestarech, spirituál Školských sester de Notre Dame ve Štemplovci
Mons. Václav Javůrek 26.7.1916 29.6.1941 25.6. ... papežský prelát, děkan Katedrální kapituly v Hradci Králové, emeritní kapitulní vikář
P. Josef Groz, CSsR 14.2.1927 29.6.1969 9.6. ... rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách
Vlastimil Punčochář 23.11.1920 5.7.1947 29.5. ... kněz Brněnské diecéze, emeritní administrátor v Jičíně
Josef Boštík 11.1.1925 16.4.1950 19.4. ... emeritní farář ve Zbýšově v Čechách a Vlkanči
Bohumír Velebný 29.9.1919 17.6.1945 19.1. ... emeritní farář v Potštejně a Sopotnici
Václav Jakubec 8.9.1923 29.6.1947 5.1. ... sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové, emeritní chrudimský vikář a děkan v Heřmanově Městci
Jaroslav Čechlovský 26.4.1922 16.4.1950 2.1. ... biskupský notář, osobní děkan a emeritní administrátor v Křeseticích

 

Rok 2003
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Jaromír Kokotek, CSsR 8.10.1922 28.11.1986 28. 10. ...
duchovní správce sester na Mendryce (farnost Janov u Litomyšle)
ThDr. Josef Pokorný 20.9.1917 29.6.1941 10.10. ...
sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a farář v Pňově - Předhradí
František Sedlák 22.12.1918 2.5.1943 1.10. ...
emeritní děkan v Hořicích
Jan Cimburek 25.12.1919 3.6.1944 29.8. ...
kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní farář v Přibyslavi
Josef Čihák 1.4.1912 29.6.1936 25.8. ... sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní farář v Dolním Újezdě u Litomyšle
Antonín Kosík 14.4.1913 29.6.1939 9.8. -
bývalý administrátor v Luži, emigrace ve Francii
Miroslav Cölba 7.1.1923 29.6.1947 23.7. ... emeritní farář a osobní děkan v Rohozné, Svojanově a Stašově
František Kettner 27.8.1918 28.6.1942 19.5. ...
děkan v České Třebové
Václav Nývlt 2.10.1922 27.6.1948 17.5. ...
čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní farář v Lovčicích
Ladislav Michalička 6.6.1922 29.6.1949 12.4. ...
emeritní farář v Sezemicích
PhDr. ThDr. Eduard Broj 17.3.1906 21.12.1929 29.3. ...
čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní administrátor v Bystrém u Poličky
Josef Petruj 17.3.1920 17.6.1945 12.3. ...
děkan v Kostelci nad Orlicí
P. Jan Bláha, CSsR 26.5.1924 11.8.1968 26.2. ...
emeritní rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží u Králík
Stanislav Hylena 20.7.1949 21.6.1975 15.1. ...
emeritní farář v Horní Rovni

 

Rok 2002
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Agapit Jaroslav Pátek, OFMCap. 4.5.1913 29.6.1939 17.11. ... bývalý kaplan v Broumově
P. Josef Zerzán, SDB 30.5.1907 22.11.1942 4.1. ... duchovní správce sester v Přepychách

 

Rok 2001
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
P. Karel Bříza, CSsR 14.10.1926 15.9.1951 9.12. ... řeholní kněz, hudební skladatel, rodák z Krucemburku
Jaroslav Haněl 9.3.1923 29.6.1949 11.11. ... emeritní děkan v Jaroměři
P. Vojtěch Jan Morava, OPraem. 27.7.1910 1.5.1938 8.11. ... emeritní farář - administrátor v Mladých Bříštích
Mons. Prof. Wilhelm Wenzel 22.5.1911 29.6.1937 28.8. ... kněz Královéhradecké diecéze, bývalý administrátor v Čenkovicích
P. Józef Pleszczyński, MSF 29.9.1944 19.5.1977 3.8. ... administrátor ve Dvoře Králové nad Labem
František Bureš 10.7.1911 29.6.1939 2.4. ... čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní farář v Žumberku
Pavel Kopecký 6.3.1922 29.6.1946 11.2. ... emeritní administrátor v Borohrádku
Karel Filip 2.12.1915 29.6.1939 22.1. ... čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní farář v Červených Janovicích
Miroslav Paclík 22.3.1925 29.6.1949 4.1. ... sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli a děkan v Novém Bydžově

 

Rok 2000
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
František Špinler 16.11.1922 16.4.1950 27.11. ... kněz Královéhradecké diecéze na odpočinku
Michael Maceček 18.9.1924 16.4.1950 12.11. ... emeritní administrátor v Čáslavi
Mons. Prof. Dr. Anton Janko 29.8.1909 14.7.1935 26.8. ... emeritní prof. Starého zákona v Königsteinu, bývalý administrátor ve Ždírci u Polné
P. Jindřich Václav Gajzler, OP 15.1.1944 23.6.1968 25.8. ... strážce hrobu sv. Zdislavy, bývalý administrátor ve Vysokém Chvojně
Josef Měšťan 22.9.1938 24.6.1962 1.8. ... sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a farář v Keblově (nyní arcidiecéze Praha)
Emil Erlebach 4.4.1923 29.6.1969 10.3. ... farář v Horních Štěpanicích
Jiří Schnitter 17.1.1919 2.5.1943 28.1. ... emeritní biskupský vikář a administrátor v Poličce
Petr Štěpánek 29.6.1912 29.6.1936 12.1. ... sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a bývalý děkan v Novém Městě nad Metují

 

Rok 1999
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Vladimír Pitron 7.4.1928 26.6.1966 27.12. ... farář v Borové u Poličky
J. M. Vít Bohumil Tajovský, OPraem. 3.3.1912 29.6.1937 11.12. ... opat Kanonie premonstrátů v Želivě
Jiří Koudelka 20.3.1936 26.6.1971 1.12. ... emeritní administrátor v Bykáni
ThDr. František Novák 10.9.1919 19.12.1942 2.10. ... kněz Královéhradecké diecéze, emeritní odborný asistent na KTF UK v Praze
František Halík 15.11.1909 23.6.1935 14.8. ... farář v Klášterci nad Orlicí
František Foršt 2.12.1908 29.6.1934 7.8. ... emeritní administrátor v Bezděkově
Miloslav Kopecký 7.5.1920 29.6.1946 29.6. ... výpomocný duchovní v Opočně
Josef Špelda 20.2.1916 2.5.1943 13.5. ... farář v Bohuslavicích nad Metují
Václav Donát 4.7.1915 29.6.1941 15.4. ... děkan v Kopidlně
Václav Zykan 9.9.1923 29.6.1947 14.4. ... emeritní farář v Solnici
Emil Tichý 6.4.1913 29.6.1936 9.2. ... emeritní farář ve Vítězné - Kocléřově
Josef Podlezl 11.12.1916 17.6.1945 21.1. ... bývalý administrátor ve Vrchlabí
Mons. ThDr. Vladimír Nováček 1.10.1918 19.12.1942 6.1. ... probošt Kolegiátní kapituly v Mikulově, bývalý administirátor v Korouhvi

 

Rok 1998
Jméno a příjmení duchovního
Datum narození
Datum
kněžského svěcení
Datum úmrtí
Parte
Poslední funkce - ustanovení v diecézi
Petr Ducháček 20.3.1916 29.6.1941 10.12. ... čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní administrátor v Letohradě
Albert Palouš 6.4.1925 16.4.1950 20.10. ... emeritní administrátor ve Vejvanovicích
Miroslav Tomek 4.3.1924 6.2.1965 3.10. ... bývalý duchovní správce ve Svratce
ThLic. Jan Mikula 18.5.1914 18.12.1937 27.9. ... emeritní duchovní správce řeholních sester v Rábech
P. Rafael Antonín Vosmík, OPraem. 30.4.1912 29.6.1937 25.7. ... emeritní vikář, děkan a administrátor v Kalištích
František Lukeš 27.2.1921 29.6.1947 11.7. ... sídelní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a probošt v Poděbradech
Josef Sedláček 2.10.1912 29.6.1937 2.7. ... čestný kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové a emeritní děkan v Jilemnici
František Ehrenberger 30.5.1913 29.6.1938 29.6. ... emeritní děkan v Bojanově a Seči
Alois Stria 21.6.1920 5.7.1944 19.6. ... emeritní administrátor - expozita ve Staré Pace
Jiří Zábranský 2.2.1914 29.6.1939 13.5. ... emeritní farář v Sudslavi
Josef Bělohradský 1.6.1923 29.6.1949 8.5. ... sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli a farář v Horní Sloupnici
František Janeček 6.3.1918 28.8.1993 14.3. ... kaplan v Chocni
P. František Hron, SJ 9.10.1923 8.9.1951 19.2. ... bývalý administrátor v Chroustovicích, duchovní u sv. Ignáce v Praze

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám