Duchovní služba v nemocnicích

 • ilustrační obrázekPosláním je duchovní služba nemocným. Stálá pastorace nemocných probíhá v Hradci Králové, především ve Fakultní nemocnici. V ohnisku zájmu jsou také osamělí nemobilní nemocní.
 • I když svým zaměřením je tato služba katolická, snaží se sloužit všem, kteří projeví přání o setkání s duchovním. U jiných profesí formou pohovorů, společných modliteb nebo osobním sdílením.
 • Referát spolupracuje s Kolegiem katolických lékařů.

 

 

 

Aktuality

Bohoslužby pro nemocné

Texty

Odkazy

Časopis FN Hradec Králové a LF HK Scan

Papežské dokumenty

Poselství papeže Benedikta XVI. k Světovému dni nemocných

Poselství papeže Jana Pavla II. k Světovnému dni nemocných

Fotoalbum

Archiv

 

 

 

Aktuality

Celorepublikové setkání katolických nemocničních kaplanů

Dopisy nemocným

Poselství papeže Benedikta XVI. k Světovému dni nemocných 2012

 

 

 

Bohoslužby pro nemocné

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, nová budova I. interní kliniky (meditační místnost)

Pondělí až pátek - 14:00

Neděle - 15:00

 • kaple Domova důchodců na Novém Hradci:

každou sobotu v 9:00

 

Kontakty

Koordinátor nemocniční duchovní služby ThLic. Jaroslaw Furtan, tel.: 777 607 847.

Duchovní služba ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové:

Mgr. Ivan Trnka, kněz, tel.: 737 774 841;

Radek Pavlista, jáhen, tel.: 731 402 213.

 

 

 

Texty

 

 • SLOVO NEMOCNÝM - občasník distribuovaný ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
  V současné době je vydávání občasníku pozastaveno!!!
  Občasník obsahoval liturgické texty na neděli a na vybrané slavnosti během roku.
  Archiv starších čísel z de.
 • DOPISY NEMOCNÝM (A SENIORŮM) měsíčník pro nemocné a seniory vydával sekretariát arcibiskupa Karla Otčenáška.

V prosinci 2011 bylo obnoveno zasílání Dopisů nemocným.

Dopisy nemocným byl a je zasílán na téměř 900 adres. Zamýšlíme ho vydávat každé dva měsíce. Najdete v něm slovo otce biskupa Jana Vokála a informaci o jeho působení, dále pak duchovní zamyšlení nad určitým tématem a další texty. Pokud Vám v prosinci dopis nedošel a máte zájem o jeho zasílání pro sebe nebo své farníky, pošlete svou adresu (včetně uvedení počtu) na Biskupství královéhradecké, Dopisy nemocným, Velké náměstí 35, Hradec Králové 500 01 nebo na e-mail: socha (zavináč) bihk.cz.

 

 

 

 

Odkazy

Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici
Pontifical Council for Health Pastoral Care
Bioetika
ENHCC - European Network of Health Care Chaplaincy
Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP
 

 

 

Fotoalbum

Rok 2010

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2004

 

  

 
 

Archiv

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám