Diecézní teologický institut

 • ilustrační fotoDiecézní teologický institut (dále DTI) je nástrojem diecézního biskupa pro zajišťování teologického vzdělávání na diecézní úrovni, a to v daném akademickém prostředí, v oblasti pastorační i v oblasti vzdělávání veřejnosti.
 • DTI je přímo podřízen diecéznímu biskupovi, není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého.

  Diecézní teologický institut (DTI) v Hradci Králové byl zřízen diecézním biskupem Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP v červnu 1999. Činnost zahájil v zimním semestru akademického roku 1999/2000.

 • Statut DTI byl podepsán na svátek sv. Terezie z Avily dne 15. října 1999.
 • DTI spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a dalšími akademickými institucemi. 
 •  

 

Poslání

 • Zajišťuje teologické vzdělávání na diecézní úrovni, jak v místním akademickém prostředí, tak v oblasti pastorační i v oblasti vzdělávání veřejnosti.
 • Diecézní teologický institut (DTI) je přímo podřízen diecéznímu biskupovi, není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého.
 • Činnost DTI se řídí vlastním statutem vydaným diecézním biskupem Mons. Dominikem Dukou OP dne 15. 10. 1999 pod N. E. 1992/99.
 • V čele DTI stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává diecézní biskup.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám