Diecézní teologický institut

 • ilustrační fotoDiecézní teologický institut (dále DTI) je nástrojem diecézního biskupa pro zajišťování teologického vzdělávání na diecézní úrovni, a to v daném akademickém prostředí, v oblasti pastorační i v oblasti vzdělávání veřejnosti.
 • DTI je přímo podřízen diecéznímu biskupovi, není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého.

  Diecézní teologický institut (DTI) v Hradci Králové byl zřízen diecézním biskupem Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP v červnu 1999. Činnost zahájil v zimním semestru akademického roku 1999/2000.

 • Statut DTI byl podepsán na svátek sv. Terezie z Avily dne 15. října 1999.
 • DTI spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a dalšími akademickými institucemi. 
 •  

 

Poslání

 • Zajišťuje teologické vzdělávání na diecézní úrovni, jak v místním akademickém prostředí, tak v oblasti pastorační i v oblasti vzdělávání veřejnosti.
 • Diecézní teologický institut (DTI) je přímo podřízen diecéznímu biskupovi, není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého.
 • Činnost DTI se řídí vlastním statutem vydaným diecézním biskupem Mons. Dominikem Dukou OP dne 15. 10. 1999 pod N. E. 1992/99.
 • V čele DTI stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává diecézní biskup.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.
Z. Jirotka

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám