Centrum pro rodinu

Pro manželství a rodinu

Národní týden manželství

Termín: 12. - 18. února 2018

Motto:   MANŽELSTVÍ BEZ MÝTŮ

www.tydenmanzelstvi.cz

 

Týden pro rodinu

Termín:12. - 20. května 2018

Motto: " ČAS BÝT SPOLU"

 

 

 

 

Aktuální informace  (pro aktuální informaci klikněte na odkaz)

 

Více informacích o programech a plánech najdete AKCÍCH

 

 

 

* * *

Kontakt: 

Biskupství královéhradecké, Centrum pro rodinu,

Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové

email: crhk (zavináč) bihk.cz

tel: 495 063 430, 734 435 360,

 

 • Posláním Centra pro rodinu je pomáhat rodinám především v královéhradecké diecézi (což přibližně pokrývá kraj Hradec Králové a Pardubice) prožívat co nejplněji své vztahy a v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů.
 • Věřícím rodinám chce také pomáhat k co možná nejplnějšímu a nejpravdivějšímu prožívání svátosti manželství a k praktickému životu z víry.
 • Královéhradecké Centrum pro rodinu spolupracuje s obdobnými centry ostatních biskupství, které zastřešuje Národní centrum pro rodinu. Společné internetové stránky mají adresu http://www.rodiny.cz

 

 

 

 

Poslání

MOTTO

Několik podstatných věcí každý z nás musí na tomto světě mít, aby vůbec byl. Jednou z prvních je rodina. Máme ji, nebo jsme ji měli, nebo ji mít budeme. Proto našim cílem je, aby rodina byla místem spokojeného života pro každého, kdo v ní žije.

 

 

Co děláme

Rodina je hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v životě každého člověka. Úroveň života v rodinách se přímo odráží i na úrovni života společnosti, ve které rodiny žijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením na stav společnosti. Všechny aktivity Centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich žijí.

 

Co nabízíme

 • K preventivním činnostem centra řadíme přípravu snoubenců na život v manželství a v rodině. Při přípravě by partneři měli dobře poznat své silné i slabé stránky a připravit se na obtíže, které jim soužití může přinést. Přípravu zajistíme kdekoli ve východních Čechách pro 3 - 8 párů (asi 10 večerů ve 2 - 3 týdenních intervalech). Je možné si domluvit i kratší varianty přípravy.
 • Do preventivních aktivit dále patří pořádání besed a přednášek. Mezi nejdůležitější témata patří komunikace mezi partnery, komunikace v rodině, mezigenerační vztahy, sexualita a metoda PPR, výchova dětí a výběr partnera.
 • Zájemce seznamujeme se spolehlivou a ekonomickou symptotermální metodou přirozeného plánování rodičovství. Velkou odměnou pro nás bývá zjištění, že se rodičům podařilo počít pomocí této metody dítě, ačkoli už byli pokládáni za neplodný pár.
 • Nabízíme tzv. kurzy rozvoje osobnosti, kde ve skupině vedené psychoterapeuty může člověk lépe dospět k sebepoznání, objevit své schopnosti a příčiny svých problémů a zkoumat své vztahy.
 • Pro maminky na rodičovské dovolené nabízíme kurzy aktivního rodičovství (KARO), motivační kurzy (MK) a další. Ženy na rodičovské dovolené jsou jednou z nejrizikovějších skupin populace z hlediska každodenní psychické zátěže. Našim cílem je, nabídnout maminkám program, který je přesvědčí o tom, že rodičovská dovolená pomáhá nejen v osobnostním, ale i  profesním růstu.
 • V různých krizových situacích, partnerských, rodinných či jiných problémech nabízíme možnost individuální porady s odborníkem v oblasti psychologie. Služby jsou zajišťovány na několika místech ve východních Čechách. Výběr odborného poradce podle spádové oblasti není podmínkou. Služby jsou zcela anonymní.
 • Pro věřící páry, které chtějí oživit a prohloubit vztah k Bohu , k sobě samému a k sobě navzájem, organizujeme duchovní obnovy. Ty vedou kněží, kteří mají zkušenosti s prací s rodinami. Pro obnovy vybíráme vhodná místa, kde člověk nalezne ticho a kde se může soustředit.
 • Pro naše dobrovolné spolupracovníky pořádáme pravidelná doškolovací setkání.
 • Ve spolupráci s ostatními centry v České republice nabízíme Manželská setkání - týdenní rekreačně-vzdělávací pobyty pro manželské páry. Na Manželských setkáních přednášejí manželské páry a probíraná témata (např. manželský rozhovor, potřeby muže, potřeby ženy, zdravé sebevědomí atd.) jsou procvičována v malých skupinkách. Ubytování, strava a péče o děti včetně programu jsou zajištěny. Ve východních Čechách jsou manželská setkání ve spolupráci s Centrem pro rodinu Litoměřice plánována zpravidla na začátek července.
 • Dále nabízíme ve spolupráci s ostatními centry a prorodinnými organizacemi v České republice tématické pobyty pro rodiny s dětmi u nás i v zahraničí, Třígenerační pobyty a pobyty pro prarodiče s vnoučaty, víkendy pro ženy, víkendy pro matky a dcery, víkendy pro chlapy, víkendy pro otce s dětmi a mnoho dalších duchovních, vzdělávacích, rekreačních i sportovních aktivit.

 

Aktuální informace

List papeže Františka adresovaný rodinám

 

Národní pochod pro život a rodinu


 na adrese http://pochodprozivot.cz

 

Kurzy přípravy na manželství 

Hradec Králové od 21. února 2018

Duchovní obnova pro manžele

Marianum Janské Lázně 14. - 17. června 2018

 

Víkend pro chlapy (Jeníkov) - 20.- 22. dubna 2018

 

Manželská setkání 2018

- termín je 21.- 28. července opět v Litomyšli.

Přihlášky a bližší informace budou k dispozici v lednu 2018

 

(Více informací a další nabídky najdete v AKCÍCH)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Bůh nestihne být všude a proto stvořil matky.
Židovské přísloví

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám