Biskupská knihovna

 

Biskupství královéhradeckého

Bibliotheca episcopalis Reginae Gradecii
 
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
495 063 450 (451, 633)
knihovna (zavináč) bihk.cz
 

 

Z důvodu revize knižních fondů jsou zrušeny výpůjční hodiny.

 

Ve dnech 18. března až 15. dubna Biskupská knihovna z technických důvodů ruší své výpůjční hodiny, a tím přerušuje svůj provoz pro veřejnost.

 

Uzavírka se netýká plánovaných besed o Františku Antonínu Šporkovi (22.3.) a Josefu Myslivečkovi (12.4.), které Biskupská knihovna pořádá v sále Balbínka Nového Adalbertina, a na které Vás společně s přednášejícím prof. Stanislavem Bohadlem naopak srdečně zve!

 

 

__________________________________________________________

 

Otevírací doba:

pondělí 9.00-12.00 13.00-16.00

čtvrtek 13.00-17.00

 

 Tel.: 495 063 450 (451)

knihovna (zavináč) bihk.cz

 

   

on-line katalog

 

 

Přednáškové akce v prosinci 2018 až duben 2019

 

 

Francie pohledem křesťanského filosofa

17. 12. 2019 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka

Mgr. et. Bc. Matěj Široký, Ph. D. se narodil roku 1983 ve Znojmě. Vystudoval průmyslovou školu v Jihlavě a VUT Brno, obor telekomunikace. V roce 2006 odešel do Francie, kde studoval filosofii na pařížské Sorbonně, v Institut de philosophie comparée a v Institut catholique de Paris. Je lektorem filosofie na řeholní škole Studium de Sept-Fons. Spoluzaložil občanské sdružení Přátelé filosofie a je pařížským dopisovatelem několika českých médií, který se snaží postihnout celou šíři dnešního bouřlivého dění. Do „staré vlasti“ se zpravidla vrací jednou ročně: v období Adventu a Vánoc. Tuto unikátní příležitost se pořadatel akce, Biskupská knihovna HK, rozhodl využít. 

 

 

 

 

Čechoital Jan Jakub Komárek – první nakladatel spisů Ignáce z Loyoly i slavných barokních skladatelů

11. 1. 2019 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří se v době pozdního baroka a klasicismu prosadili ve světě – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Prvním z nich je donedávna v Čechách zapomenutý královéhradecký rodák Jan Jakub Komárek čili Giovanni Giacomo Komarek Boemo (1648 – 1706), zakladatel slavného italského tiskařského rodu a nakladatel nejen prvních spisů Ignáce z Loyoly, ale také prvních partitur slavných barokních skladatelů Arcangela Corelliho a Domenica Scarlattiho.

(Tuto přednáškovou řadu pořádá Biskupská knihovna spolu s Českou křesťanskou akademií.)

 

 

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ!!!

Bohuslav Matěj Černohorský – otec františkán i otec světové barokní hudby

nově pátek 22. února 2019 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka.

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří se v době pozdního baroka a klasicismu prosadili ve světě – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Jako druhý je námětem hovoru nymburský rodák, františkánský mnich P. Bohuslav Matěj Černohorský (1684 – 1742), varhaník basiliky svatého Františka v Assissi a jeden z otců zakladatelů-skladatelů české i světové barokní hudby.

(Tuto přednáškovou řadu pořádá Biskupská knihovna spolu s Českou křesťanskou akademií.)

 

 

 

František Antonín Špork – ten, který do východních Čech přivedl Vivaldiho

22. 3. 2019 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka.

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří povznesli náš kraj na světovou úroveň – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Tím třetím je rodák z Lysé nad Labem, hrabě František Antonín Špork (1662 – 1738), který kromě slavných umělců jako byli sochař Matyáš Bernard Braun a rytec Michael Rentz (v jehož domě v Kuksu profesor Bohadlo v Kuksu žije) přivedl do Čech a na Kuks také slavného tvůrce Čtvera ročních dob, skladatele Antonia Vivaldiho.

(Tuto přednáškovou řadu pořádá Biskupská knihovna spolu s Českou křesťanskou akademií.)

 

 

 

Josef Mysliveček – ten, kterého Mozartové považovali za svého učitele

12. 4. 2019 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka.

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří povznesli náš kraj na světovou úroveň – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Posledním z řady je houslista a skladatel P. Josef Mysliveček (1737 – 1781), jemuž se v Itálii přezdívalo Il Divino Boemo (Božský Čech) a jehož za svého stěžejního učitele pokládali i skladatel Leopold Mozart a jeho světoznámý syn Wolfgang Amadeus.

 

Tuto přednáškovou řadu pořádá Biskupská knihovna spolu s Českou křesťanskou akademií.


 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám