Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Pardubice

Vikariát Pardubice

Kontakty

okrskový vikář: vikar.pa@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.pa@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.pa@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Pardubice Mgr. Antonín Forbelský 731 598 842
sekretář vikariátu Pardubice Mgr. Jan Kunert 731 598 859
stavební technik vikariátu Pardubice Ing. Petr Kolbaba 605 227 117
vikariátní kaplan pro mládež - Pardubice Jakub Brabenec 731 723 247
vikariátní účetní vikariátu Pardubice Bc. Tereza Gregorová 733 627 706
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Býšť Sezemice
Dašice Sezemice
Holice Holice
Horní Jelení Horní Jelení
Horní Roveň Dolní Roveň
Choltice Přelouč
Kladruby nad Labem Přelouč
Lázně Bohdaneč Lázně Bohdaneč 731 107 292
Lipoltice Přelouč
Mikulovice u Pardubic Mikulovice
Opatovice nad Labem Opatovice nad Labem
Ostřetín Holice
Pardubice Pardubice 605 219 634
Pardubice - řeckokatolická farnost Pardubice
Přelouč Přelouč 466 672 559; 733 292 273
Radhošť Horní Jelení
Rohovládova Bělá Lázně Bohdaneč
Rosice nad Labem Pardubice
Sezemice Sezemice
Třebosice Třebosice
Turkovice u Přelouče Přelouč
Vápno u Přelouče Lázně Bohdaneč
Vysoké Chvojno Holice
Zdechovice Přelouč

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám