Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Jilemnice

Vikariát Jilemnice

Kontakty

okrskový vikář: vikar.jl@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.jl@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.jl@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Jilemnice Mgr. František Mráz 731 402 232
sekretář vikariátu Jilemnice ThDr. Ing. Jiří Šlégr 604 690 294
stavební technik vikariátu Jilemnice Jan Strašík, DiS. 608 530 259
Ing. Jiří Vágner 731 130 782
vikariátní kaplan pro mládež - Jilemnice P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF 731 598 964
vikariátní účetní vikariátu Jilemnice Miroslav Doubek 723 750 126
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Harrachov Harrachov
Horní Branná Horní Branná
Horní Štěpanice Benecko 481 582 746
Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou
Jilemnice Jilemnice 481 544 168
Křížlice Benecko
Libštát Libštát
Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou 481 671 347
Mříčná Mříčná
Nová Ves nad Popelkou Lomnice nad Popelkou
Poniklá Jablonec nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou
Roztoky u Jilemnice Studenec
Studenec u Horek Studenec 481 596 223; 776 197 696
Vítkovice v Krkonoších Benecko
Vrchlabí Vrchlabí 499 422 899
Zálesní Lhota Studenec

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám