Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Jičín

Vikariát Jičín

Kontakty

okrskový vikář: vikar.jc@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.jc@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.jc@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Jičín Mgr. Pavel Kalita 731 402 228
sekretář vikariátu Jičín Mgr. Filip Janák 731 783 807
stavební technik vikariátu Jičín Jan Strašík, DiS. 608 530 259
vikariátní kaplan pro mládež - Jičín Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260
vikariátní účetní vikariátu Jičín Marie Matúšová 731 604 729
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Hořice v Podkrkonoší Hořice
Chomutice u Hořic Chomutice
Jičín Jičín 733 755 942
Kopidlno Kopidlno
Lázně Bělohrad Lázně Bělohrad
Nová Paka Nová Paka 493 723 651
Ohnišťany Vysoké Veselí
Pecka Pecka
Smidary Vysoké Veselí
Vysoké Veselí Vysoké Veselí
Železnice Železnice 493 532 924

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám