ThLic. Ing. Jiří Heblt

Telefon: 777 572 525, 469 622 029; 734 435 201
E-mail:
Svěcení: kněz

Farnost

Chrudim - arciděkan - vede duchovní správu farnosti
Vejvanovice - administrátor excurrendo

Funkce

biskupský delegát pro trvalé jáhny
člen sboru poradců
člen kněžské rady
okrskový vikář vikariátu Chrudim

» zpět

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám