ThLic. Ing. Jiří Heblt

Telefon: 777 572 525, 469 622 029; 734 435 201
E-mail:
Svěcení: kněz

Farnost

Chrudim - arciděkan - vede duchovní správu farnosti
Vejvanovice - administrátor excurrendo

Funkce

biskupský delegát pro trvalé jáhny
člen sboru poradců
člen kněžské rady
okrskový vikář vikariátu Chrudim

» zpět

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Dobrý rodič nešetří svou náruč, ale nezapomíná svěřovat své děti do Božích rukou.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám