Diecézní katalog

Základní údaje o královéhradecké diecézi

 

Královéhradecká diecéze vznikla r. 1664 založením zdejšího biskupství.

 

Rozloha diecéze je 11 633 km2. Hranice diecéze se mírně liší od hranic bývalého Východočeského kraje. Počet obyvatel diecéze je 1,269 milionu, z toho se při sčítání v roce 2001 přihlásilo ke katolické církvi asi 307 tisíc lidí, odhad počtu katolicky pokřtěných je 450 tisíc.

 

Přehlednou mapu diecéze si můžete otevřít zde.

 

Diecéze je správně členěna do 14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci vi káře . Je prostředníkem mezi duchovními správci jednotlivých farností a biskupstvím.

 

Každý vikariát tvoří několik farností, celkem je jich v diecézi 265. Farnost může být buď zřízena v rámci jedné obce či její části, nebo může být tvořena několika obcemi dohromady (toto členění najdete v této části našich stránek).

 

Do r. 2003 bylo v diecézi 447 farností. Od 1. 1. 2004 zde bylo 444 farností, od 1. 1. 2006 – 406 farností, od 1. 7. 2006 – 383 farností, od 1. 1. 2007 – 356 farností, od 1. 7. 2007 - 350 farností, od 1. 1. 2008 - 309 farností, od 1. 1. 2009 - 287 farností a nyní od 1. 1. 2010 je zde 265 farností.

 

Diecézi řídí J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., biskup královéhradecký. Dále v diecézi  působí pomocný (světící) biskup královéhradecký J. E. Mons. Josef Kajnek.

 

Řada kněží je duchovními správci několika farností, to znamená, že mimo farnost, ve které bydlí, spravují tzv. excurrendo ještě další farnost či farnosti. V naší diecézi působí také jáhni. Jsou to pomocníci kněží, kteří přijali jáhenské svěcení a mohou vykonávat jménem církve některé z úkonů kněží (křtít, oddávat a pohřbívat).

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám