Diecézní biskup

V sobotu 14. května 2011 byl do úřadu uveden nový diecézní biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

 

 

 

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

diecézní biskup 

 

Důležitá osobní data:

 • 25. září 1958 narozen v Hlinsku,
 • 28. května 1989 vysvěcen na kněze papežem bl. Janem Pavlem II.,
 • 3. března 2011 jmenován královéhradeckým biskupem,
 • 7. května 2011 přijal biskupské svěcení v bazilice sv. Petra ve Vatikánu,

- hlavní světitel: kardinál Tarcisio Bertone SDB, státní sekretář,

- spolusvětitelé: Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský; Mons. Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius,

 • 14. května 2011 uveden do úřadu diecézního biskupa,
 • svátek: 27. prosince (sv. Jan Evangelista).

 

Životopis

 

Biskupské heslo a biskupský znak

 

Pastýřské listy

Poslání

Fotoalbum

 

 

 

Poslání

Služba a úřad diecézního biskupa

 • Diecéznímu biskupovi přísluší v diecézi veškerá řádná, vlastní a bezprostřední moc (kán. 381 CIC).
 • Zastupuje biskupství a diecézi navenek při jednáních s církevními a státními orgány a institucemi, jakož i s organizacemi mezinárodními a občanskými, tj. zajišťuje kontakty především s Apoštolským stolcem, Apoštolskou nunciaturou, Českou biskupskou konferencí, Úřadem vlády, ministerstvy, zahraničními hosty, univerzitami a teologickými fakultami.
 • Do jeho přímé působnosti náleží instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, ekumenismus a sdělovací prostředky, dále Diecézní teologický institut vedený jeho ředitelem a Biskupská knihovna řízená vedoucím knihovníkem.
 • S konečnou platností rozhoduje o:
  • základních úkolech biskupství (dlouhodobých cílech);
  • zřízení nových nebo o zrušení stávajících organizačních jednotek biskupství;
  • zřízení nových nebo o zrušení stávajících právnických osob, kterých je biskupství zřizovatelem, s respektem k obecně platným právním předpisům;
  • pracovně-pastoračních a ekonomických úkolech biskupství a jednotlivých organizačních jednotek;
  • ustanovení kněží, jáhnů a pastoračních referentů a asistentů;
  • pracovních smlouvách, mzdách a prémiích;
  • převodech majetku, pronájmech, zatěžování, nabývání a jiné správě majetku diecéze a biskupství podřízených právnických osob ve smyslu obecně platných právních norem;
  • interních směrnicích pro řízení.
 • Svým podpisem schvaluje uzavření veškerých smluv a smluvních doložek, nestanoví-li obecné právo či tento organizační řád jinak.
 • Je oprávněn vymáhat nároky biskupství a vzdávat se jich.
 • Má konečné kárné pravomoci ve vztahu ke všem pracovníkům biskupství.
 • Při řízení a správě diecéze jsou diecéznímu biskupovi dále k dispozici poradní a pomocné orgány, sekretariát a diecézní kurie.

 Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

 

 • Přehled obsazení úřadu diecézního biskupa od roku 1664, kdy bylo královéhradecké biskupství založeno, najdete zde.

 

Fotoalbum

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

 

 


 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám