Kolegiátní kapitula v Litomyšli

 Kostel Povýšení sv. Kříže - Litomyšl

  • Kapitula je společenství kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v kolegiátním kostele. Kromě toho může kapitula plnit úkoly, kterými jí pověří diecézní biskup.
     

Kolegiátní kapitula při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

  • Kapituly mají práva a plní úkoly dané obecným právem a pověřením diecézního biskupa (kán. 503 a násl. CIC).
  • Jde o samostatné právní subjekty. Jsou registrovány v rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR Praha ode dne 1. 7. 1994 na základě zákona 308/1991 Sb. o postavení církví a náboženských společností.
  • Kolegiátní kapitula při chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, IČ 73 63 17 36 je právnická osoba zřízená biskupem Mons. Karlem Otčenáškem dne 10. 4. 1994 pod N. E. 459/94.
  • Statutárními orgány kolegiátní kapituly jsou děkan a arcijáhen.

 
Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám