Kolegiátní kapitula v Litomyšli

 Kostel Povýšení sv. Kříže - Litomyšl

  • Kapitula je společenství kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v kolegiátním kostele. Kromě toho může kapitula plnit úkoly, kterými jí pověří diecézní biskup.
     

Kolegiátní kapitula při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

  • Kapituly mají práva a plní úkoly dané obecným právem a pověřením diecézního biskupa (kán. 503 a násl. CIC).
  • Jde o samostatné právní subjekty. Jsou registrovány v rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR Praha ode dne 1. 7. 1994 na základě zákona 308/1991 Sb. o postavení církví a náboženských společností.
  • Kolegiátní kapitula při chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, IČ 73 63 17 36 je právnická osoba zřízená biskupem Mons. Karlem Otčenáškem dne 10. 4. 1994 pod N. E. 459/94.
  • Statutárními orgány kolegiátní kapituly jsou děkan a arcijáhen.

 
Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám