Katedrální kapitula

 

 

 

 

 

Katedrální kapitula je společenství kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v katedrálním kostele. Kromě toho může kapitula plnit úkoly, kterými jí pověří diecézní biskup. Zřízení, změna nebo zrušení katedrální kapituly jsou vyhrazeny Apoštolskému stolci. Členové kapituly se nazývají kanovníky.

 

Podle Kodexu kanonického práva

 

 

 

Akce

Poslání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce

  • Slavnostní nešpory spojené s eucharistickou adorací za účasti věřících se konají v katedrále Svatého Ducha o slavnostech Vzkříšení Páně, Seslání Ducha Svatého, Narození Páně a dále vždy na 1. neděli v měsíci v 17.30 hodin.
  • Dále jsou plánovány zpívané ranní chvály Velkého pátku a Bílé soboty za účasti věřících v 7.30 hodin.
  • Společné modlitby ranních chval rovněž otevřené účasti věřících laiků se konají vždy v pondělí a ve čtvrtek v katedrále v 7.45 hodin.

 

 

 

Poslání

Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové

  • Kapituly mají práva a plní úkoly dané obecným právem a pověřením diecézního biskupa (kán. 503 a násl. CIC).
  • Jde o samostatné právní subjekty. Jsou registrovány v rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR Praha ode dne 1. 7. 1994 na základě zákona 308/1991 Sb. o postavení církví a náboženských společností.
  • Katedrální kapitula při chrámu Sv. Ducha v Hradci Králové, IČO 64 80 66 34, je právnická osoba zřízená bullou Super universas ze dne 10. 11. 1664 papežem Alexandrem VII. za pražského arcibiskupa Arnošta Harracha.
  • Statutárními orgány katedrální kapituly jsou probošt a děkan.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám