Právní odbor

 

Poslání

  • Právní odbor, vedený diecézním právníkem, poskytuje právní služby včetně zastupování před soudy a orgány státní správy Biskupství královéhradeckému, popřípadě dle možnosti a na jednotlivá vyžádání, zvláště v závažných záležitostech, jednotlivým farnostem diecéze.
  • Vyřizuje dědické záležitosti po zemřelých duchovních správcích a při odkazech v závětech občanů ve prospěch církevních subjektů diecéze.
  • Pomáhá při připojení se k trestnímu řízení ve věcech krádeží mobiliáře v církevních objektech a poškozování církevního majetku v diecézi.
  • Zajišťuje vymáhání pohledávek a jiných závazků biskupství.
  • Eviduje doklady o právní subjektivitě biskupství a jemu podřízených a jím zřízených právnických osob a další související písemnosti.
  • Eviduje doklady o vlastnictví nemovitého majetku biskupství, kapitul a farností královéhradecké diecéze, včetně všech smluv majetkoprávní povahy uvedených subjektů.
  • Sleduje změny a eviduje nové zákony a další obecně platné právní předpisy ve sbírkách zákonů a o příslušných právních předpisech a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.
  • V obtížných případech zajišťuje pro uzavírání smluv potřebné doklady u katastrálních úřadů, zejména při problémech s vlastnictvím církevního majetku a při zápisech do katastru nemovitostí.
  • Na základě včasného vyžádání připomínkuje smlouvy majetkoprávní povahy uzavírané biskupstvím a farnostmi diecéze.

 

 Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Velké naděje vytvářejí velké lidi.
Thomas Fuller

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám