Právní odbor

 

Poslání

  • Právní odbor, vedený diecézním právníkem, poskytuje právní služby včetně zastupování před soudy a orgány státní správy Biskupství královéhradeckému, popřípadě dle možnosti a na jednotlivá vyžádání, zvláště v závažných záležitostech, jednotlivým farnostem diecéze.
  • Vyřizuje dědické záležitosti po zemřelých duchovních správcích a při odkazech v závětech občanů ve prospěch církevních subjektů diecéze.
  • Pomáhá při připojení se k trestnímu řízení ve věcech krádeží mobiliáře v církevních objektech a poškozování církevního majetku v diecézi.
  • Zajišťuje vymáhání pohledávek a jiných závazků biskupství.
  • Eviduje doklady o právní subjektivitě biskupství a jemu podřízených a jím zřízených právnických osob a další související písemnosti.
  • Eviduje doklady o vlastnictví nemovitého majetku biskupství, kapitul a farností královéhradecké diecéze, včetně všech smluv majetkoprávní povahy uvedených subjektů.
  • Sleduje změny a eviduje nové zákony a další obecně platné právní předpisy ve sbírkách zákonů a o příslušných právních předpisech a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.
  • V obtížných případech zajišťuje pro uzavírání smluv potřebné doklady u katastrálních úřadů, zejména při problémech s vlastnictvím církevního majetku a při zápisech do katastru nemovitostí.
  • Na základě včasného vyžádání připomínkuje smlouvy majetkoprávní povahy uzavírané biskupstvím a farnostmi diecéze.

 

 Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám