Kancléř a administrativní odbor

 • Kancléř je ustanoven v každé kurii biskupství. Jeho hlavním úkolem je pečovat o vyhotovení a odesílání listin kurie a jejich uchovávání v archivu kurie.

  Dokumenty ke staž ení
 
Poslání kancléře
 • Kancléř vede administrativně-právní úsek a dále vykonává funkce dle příslušných ustanovení kanonického práva (kán. 482-491 CIC) a plní i další úkoly dané především kán. 382, §3, kán. 404, §1-3, kán. 474, popř. kán. 413, §1 a 1475, §2 CIC, a řídí se i ustanoveními schválenými diecézním biskupem, která se vztahují na úřad kancléře (sbor poradců, biskupská rada, kněžská rada, diecézní tribunál pro řešení záležitostí rozvedených manželství aj.).
 • Kancléř napomáhá z administrativního hlediska biskupovi ve vyřizování a uspořádání všech záležitostí, patřících do správy diecéze (srov. kán. 473, §1 CIC) a z tohoto pohledu kontroluje činnost v rámci celé kurie.
 • Kontroluje dodržování spisového řádu v rámci celého biskupství.
 • Kancléři pomáhá ve smyslu kán. 482, §2-3 CIC při výkonu jeho funkce vicekancléř, příp. další notáři.

 

 

Administrativní odbor (jinak také nazývaný konzistoř) pod přímým vedením kancléře zajišťuje činnosti:

 • vedení jednacího protokolu;
 • rozdělení a expedici denní pošty;
 • ukládání listin ve spisovně a následně v archivu;
 • zpracování výročních statistik pro Apoštolský stolec a ČBK;
 • vydávání Akt královéhradecké diecézní kurie (ACRG);
 • zveřejňování vydaných interních směrnic pro řízení biskupství a diecéze, vedení jejich centrální evidence;
 • vydávání diecézního adresáře a schematismu.
   

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám