Kancléř a administrativní odbor

 • Kancléř je ustanoven v každé kurii biskupství. Jeho hlavním úkolem je pečovat o vyhotovení a odesílání listin kurie a jejich uchovávání v archivu kurie.

  Dokumenty ke staž ení
 
Poslání kancléře
 • Kancléř vede administrativně-právní úsek a dále vykonává funkce dle příslušných ustanovení kanonického práva (kán. 482-491 CIC) a plní i další úkoly dané především kán. 382, §3, kán. 404, §1-3, kán. 474, popř. kán. 413, §1 a 1475, §2 CIC, a řídí se i ustanoveními schválenými diecézním biskupem, která se vztahují na úřad kancléře (sbor poradců, biskupská rada, kněžská rada, diecézní tribunál pro řešení záležitostí rozvedených manželství aj.).
 • Kancléř napomáhá z administrativního hlediska biskupovi ve vyřizování a uspořádání všech záležitostí, patřících do správy diecéze (srov. kán. 473, §1 CIC) a z tohoto pohledu kontroluje činnost v rámci celé kurie.
 • Kontroluje dodržování spisového řádu v rámci celého biskupství.
 • Kancléři pomáhá ve smyslu kán. 482, §2-3 CIC při výkonu jeho funkce vicekancléř, příp. další notáři.

 

 

Administrativní odbor (jinak také nazývaný konzistoř) pod přímým vedením kancléře zajišťuje činnosti:

 • vedení jednacího protokolu;
 • rozdělení a expedici denní pošty;
 • ukládání listin ve spisovně a následně v archivu;
 • zpracování výročních statistik pro Apoštolský stolec a ČBK;
 • vydávání Akt královéhradecké diecézní kurie (ACRG);
 • zveřejňování vydaných interních směrnic pro řízení biskupství a diecéze, vedení jejich centrální evidence;
 • vydávání diecézního adresáře a schematismu.
   

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám