Zprávy

Papežská vyznamenání přijali v Hradci Králové po kněžích také zasloužilí laici a řeholnice

V pondělí dne 9. února 2009 se na biskupství v Hradci Králové uskutečnilo předávání papežských vyznamenání šesti laikům a jedné řeholnici, kteří se zasloužili o diecézi.

Slavnostní akt byl dohrou loňského 700. výročí založení katedrálního chrámu Svatého Ducha, kdy biskup Dominik Duka požádal o papežské ocenění díla těch, kteří významně přispěli k životu místní církve v době jeho úřadu (tj. od roku 1998). Nyní Svatý stolec žádosti vyřídil a vyznamenání mohla být předána.

Shromáždění laureátů za přítomnosti jejich rodinných příslušníků se sešlo s představenými diecéze, zástupci katedrální kapituly a pracovníků biskupství v biskupské kapli, kde se odehrála krátká děkovná bohoslužba. Na úryvek z evangelia o hřivnách navázal biskup Dominik Duka promluvou s poděkováním za zásluhy oceněných a dílo, které Bůh jejich prostřednictvím vykonal. Po aktu předání vyznamenání a závěrečném požehnání pokračovalo setkání přípitkem a recepcí v přilehlém sále.

Jeho Svatost papež Benedikt XVI. udělil:

  • Doc. Ing. Václavu Petříčkovi, CSc., za nevšední starost o kulturní dědictví Církve titul rytíře Řádu svatého Řehoře Velikého civilní třídy v hodnosti komandanta,
  • RNDr. Jiřímu Stejskalovi za příkladnou službu v čele Diecézní charity v Hradci Králové titul rytíře Řádu svatého papeže Silvestra,
  • Ing. Peteru Turocimu za dlouholetou činnost ve službě ekonoma královéhradecké diecéze titul rytíře Řádu svatého papeže Silvestra,
  • S. M. Danielle Dietsche za službu misionářky v zemích Nová Guinea, Čad a práci na biskupské kurii v královéhradecké diecézi vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice",
  • Ing. Janu Doskočilovi za svědomitou práci při správě majetku královéhradecké diecéze a za aktivní účast v duchu křesťanských ideálů ve veřejném životě města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice",
  • Václavu Uhlířovi, profesoru pardubické konzervatoře, za dlouholetou službu ředitele kůru v kostele Panny Marie v Hradci Králové a za profesionální práci diecézního organologa královéhradecké diecéze vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice",
  • Mgr. Josefu Zadinovi za iniciativní a obětavou službu ředitele kůru při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a za metodické vedení varhaníků v královéhradecké diecézi vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice",
  • Dr. Augustinu Biedermannovi (Švýcarsko) za velké úsilí při renovaci pastoračního centra v Hradci Králové a celkový přínos místní Církvi královéhradecké diecéze vyznamenání "Pro Ecclesia et Pontifice" (Dr. Augustin Biedermann nebyl přítomen a převezme vyznamenání při nejbližší návštěvě Hradce Králové.).


Pro úplnost doplňujeme údaje o kněžích, kterým byla papežská vyznamenání předána již 2. února 2009 v královéhradecké katedrále:

Titul "papežský prelát" převzal Rev. Dom. Mons. Josef Růt, děkan královéhradecké katedrální kapituly.

Titul "papežský kaplan (monsignore)" převzali: R. D. František Hladký, děkan katedrální farnosti Hradec Králové I, R. D. Zdeněk Krček, děkan farnosti Polná, R. D. Marian Lewicki, děkan farnosti Police nad Metují a R. D. Pavel Rousek, farář ve Vysokém Veselí.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám