Zprávy

Akademická duchovní služba v Hradci Králové

V Hradci Králové byla od 1. října zřízena Akademická duchovní služba při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní mši svatou k zahájení akademického roku bude sloužit ve středu 10. října v 19.30 hodin v kostele Panny Marie na Velkém náměstí diecézní biskup Mons. Dominik Duka, OP.

Vzhledem k specifickému charakteru a potřebě zvláštní pastorační péče o vysokoškolské studenty a ve spojení s nimi i o akademické pracovníky a další zaměstnance vysokých škol v Hradci Králové byla s platností od 1. října 2007 zřízena Akademická duchovní služba při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové, která bude kromě pravidelných bohoslužeb duchovně zajišťovat i další aktivity akademického společenství v diecézním sídelním městě, například společná setkávání spojená s osobní formací i vzděláváním v oblasti víry, víkendové rekolekce i další akce podle pravidelně připravovaného plánu v jednotlivých akademických letech.

Akademická duchovní služba není samostatným právním subjektem, ale bude nadále působit v rámci referátu pro pastoraci Biskupství královéhradeckého ve smyslu Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého 1/2005 NRG v platném znění.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a ani povinnosti Duchovní správy kostela Panny Marie v Hradci Králové jakožto samostatné církevní právnické osoby zřízené při jmenovaném kostele.

Za akademickou duchovní službu bude zodpovídat kaplan akademické obce v Hradci Králové ustanovený ve smyslu kán. 564 CIC, který bude ve své činnosti úzce spolupracovat s rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Bohoslužby bude uvedená duchovní služba konat zejména v kapli sv. Josefa při kostele Panny Marie, která se tímto stává akademickou kaplí ve smyslu kán. 1223 CIC. Při zvláštních, zejména slavnostnějších příležitostech bude pro bohoslužby užívat rovněž kostel Nanebevzetí Panny Marie.

K témuž datu byl kaplanem akademické obce jemnován a ustanoven PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., L.S.T., dosud působící jako kaplan Duchovní správy kostela Panny Marie. Nahradil tak dosavadního kněze pověřeného péčí o vysokoškolské studenty, kterým byl od roku 1997 Mgr. Ing. Pavel Boukal, vicekancléř diecézní kurie.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám