Zprávy

Ředitel PMD: Podpořte, prosím, misijní sbírku

Ředitel PMD: Podpořte, prosím, misijní sbírku ...lidé v misiích vaši štědrost potřebují.

 

Papežská misijní díla v České republice vstoupila do roku 2020 s opravdu velikou nadějí na pokračující, anebo lépe: stále narůstající aktivitou svých členů a podporovatelů, která vlastně vygradovala jak vyhlášením Mimořádného misijního měsíce října 2019 papežem Františkem, tak jeho aktivní roční přípravou. V roce 2020 jsme chtěli misijními aktivitami a činností navázat na dozvuky této události. V prvních měsících roku 2020 však přišly první omezení vzhledem k pandemii Covid 19 a vlastně všechny aktivity byly zastaveny, protože jsou převážně založeny na vzájemném setkávání, což nebylo, až na malé výjimky v létě, možné. 

 

Jedinou výjimkou jednotlivci, kteří se snažili a doposud snaží organizovat různým způsobem misijní činnost na podporu projektů papežských misií pro nejpotřebnější. Naše poslání pak všichni členové i nadále podepírají modlitbou, bez které nejsou misie možné.

 

Národní kancelář PMD se soustřeďuje po celý letošní rok hlavně na koordinaci a propagaci pomoci do zahraničí v rámci Misijního fondu KORONA, skrze něhož se snažíme pomocí finančních prostředků od našich dárců pomáhat v krajinách, kde máme osobní kontakty, a víme, že lidé bez naší pomoci těžko přežívají.

 

V případě Misijní neděle, kdy byla sbírka na Papežské misijní dílo šíření víry odložena, posléze zrušena, je získávání finančních darů katastrofální! Toto dílo získává finanční prostředky jen z této sbírky.  A obrovský pokles prostředků bude znamenat velký problém hlavně v provozu a fungování církevních struktur v misijních zemích.

 

V tuto chvíli máme pro letošní a příští rok přes sto projektů v jednotlivých dílech na pěti kontinentech. Projekty se týkají jak záchrany života, zdravotnictví, školství a náboženské formace, tak výstavby škol, nemocnic nebo církevních objektů.

 

Nyní je pro nás nejdůležitější sdělit všem našim podporovatelům a dárcům, jak moc je důležité ještě do konce tohoto roku posbírat chybějící peníze, které by aspoň z části nahradily sbírku z Misijní neděle, jež se nekonala. Jedině tak budeme moci alespoň malou částkou pomoci projektům Papežského misijního díla šíření víry.

 

Podpořte, prosím, Papežské misijní dílo šíření víry individuálně.

Peníze v obálce s nápisem NA MISIE můžete vložit do pokladny v kostele, přinést do sakristie či na faru a nebo osobně do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové, a to do 20. 12. 2020.

 

Až do konce roku pak můžete své dary zaslat na účet číslo 72 540 444/2700, VS 10. 

Lidé v misiích Vaši štědrost potřebují. Oplatí ji vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním.

 

Velice děkuji všem, kdo se do sbírky zapojí.

 
 
Diac. Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
 
www.missio.cz
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám