Zprávy

Pokání je milost, otevření se Boží vlídnosti

Pokání je milost, otevření se Boží vlídnosti Na Svatopetrském náměstí se v neděli 6. prosince sešlo přibližně sto lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce.

 

Papež František komentoval evangelium druhé neděle adventní (Mk 1,1-8), které popisuje Jana Křtitele, hlásajícího křest pokání. Svoji promluvu zakončil slovy:


„Předně je třeba si uvědomit, že pokání je milost. Nikdo nedokáže konat pokání svými vlastními silami. Je to milost, kterou dává Pán a o kterou je třeba usilovně prosit Boha. Prosit Boha, aby nám dal obrácení a abychom opravdu konali pokání otevřením se Boží kráse, dobrotě a vlídnosti. Přemýšlejme o vlídnosti Boha. Bůh není nevrlým otcem. Nikoli. Je laskavý a má nás rád jako dobrý Pastýř, který hledá poslední ovci svého stádce. Láska a pokání je Boží milost. Vydáš se na cestu, protože tě pobídne On. Uvidíš, jak přijde. Modli se a jdi krok za krokem vpřed.

Nejsvětější Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, jejíž slavnost případá na pozítří, ať nám pomáhá odloučit se od hříchu a zesvětštění, abychom se otevřeli Bohu, Jeho slovu a Jeho lásce, která obrozuje a zachraňuje.“

 

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE.

 

 V závěru papež František poukázal na vánoční strom, který již zdobí Svatopetrské náměstí a připomenul, že stromeček a betlém jsou dvě znamení Vánoc, která rozradostňují děti i dospělé:


„Jsou to znamení naděje, zejména v tomto těžkém čase. Snažme se, abychom jejich prostřednictvím dospěli k hlubšímu významu, tedy k Ježíši a Boží lásce, kterou nám zjevil, k nekonečné dobrotě, která se rozzářila nad světem. Neexistuje krize či pandemie, které by toto světlo uhasily. Dovolme, aby vstoupilo do našich srdcí, podejme ruku strádajícímu, a tak se Bůh opětovně narodí v nás i mezi námi“.


Zakončil papež polední setkání s věřícími o druhé neděli adventní, svěřil se do jejich modliteb a povzbudil skupinku, která držela transparent s nápisem „Neposkvrněná zvítězí“. (zdroj: Vatican News)

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám