Zprávy

Adventní jarmark pro Ugandu

Adventní jarmark pro Ugandu Jako tradiční příprava na blížící se adventní čas se v neděli 22. listopadu ve vrchlabské farnosti konala již počtvrté dobročinná akce Adventní jarmark pro Ugandu.

 

Několikatýdenní přípravy vyvrcholily hlavně v týdnu před slavností Ježíše Krista Krále. P. Šlégr předem farníky informoval, že výtěžek jarmarku půjde opět pro bohoslovce v Ugandě. Protože ugandský seminář svatého Pavla osobně navštívil, mohl z vlastní zkušenosti situaci a potřeby bohoslovců představit. Letošní rok vše komplikovala nejrůznější pandemická omezení. Dekorace na věnce a další potřebný materiál se objednával přes internet, protože většina obchodů byla zavřena. Nakonec se povedlo vše zajistit tak, aby se za dodržení hygienických a pandemických opatření mohla akce uskutečnit.  

 

Zákristie kostela sv. Vavřince se proměnila v pestrou přehlídku adventních výrobků, které dobrovolníci sami vyrobili. Na přítomné zde čekalo 60 adventních věnců, celá řada ozdob, krásní andílci a další výrobky. Protože i počet účastníků bohoslužeb byl omezen jen na patnáct, zbytek zájemců si přišel vybírat adventní dárečky jednotlivě po bohoslužbě a spojil to s nedělním dopoledním podáváním sv. přijímání. Vzhledem k tomu, že si zde akce našla již své stálé místo, někteří zájemci přijíždějí jarmark podpořit i ze širokého okolí. S distribucí pomáhali i farníci ve Špindlerově Mlýně a farní auto se při objíždění sousedících obcí proměnilo v pojízdnou adventní galerii.  

 

P. Jiří Šlégr uplynulou neděli zhodnotil takto: „Jsem rád, že si lidé vzali za své i v letošních náročných podmínkách pomoci budoucím kněžím v Ugandě. Jeden farník při dekoraci věnců uvažoval: „Chtěl bych vědět, komu se asi ten můj věnec dostane a co asi ti lidé budou dělat, když ho budou mít rozsvícený?“ I takto totiž vzniká skryté společenství, které nás posiluje a obohacuje. Protože přenášíme nedělní bohoslužby online přes internet, podporuje tuto dobročinnou akci i další „virtuální“ společenství. Letos jsem žehnal věnce s týdenním předstihem, aby lidé, kteří se do kostela nedostanou, o požehnání nepřišli. Dobrou zprávou je, že se rozebrala většina z toho, co bylo připraveno a jarmark pokračuje ještě v tomto předadventním týdnu. Farníci vyrobili dvakrát více věnců, než bylo před čtyřmi lety. Na chudé bohoslovce věnovali 47.090 Kč a další dary jistě ještě přijdou. Rektor semináře, P. Vincent Muhindo je za pomoc velmi vděčný. Pomáháme např. nakupovat počítače, opravovat prosakující střechu knihovny a zajistit instalaci vody na toalety pro studenty v izolační místnosti s nakažlivými infekcemi.“

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám