Zprávy

Tajemství lidské lásky v Božím plánu

Tajemství lidské lásky v Božím plánu P. Stanislav Tomšíček a manželé Táňa a Libor Blažkovi současnou dobu covidovou vnímají jako pastorační výzvu. V rámci Centra pro rodinu pořádají on-line kurz manžele.

 

Podle nich nouzovou situací vztahy nekončí, rozvíjí se, nebo se naopak stávají náročnějšími. Nabízí proto manželským párům možnost setkat se nad zajímavými tématy a sdílet se prostřednictvím videokonference. On-line kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu za organizátory představila Táňa Blažková.

 

Jak je povídání koncipované? 

Videokonference má svá omezení, přesto se snažíme, aby kromě probíraného tématu měli manželé prostor pro zamyšlení a sdílení. Obohacením jsou například společné diskuze nad tématem, videoukázky, prezentace, ochutnávky ze zajímavých knih. Kurz obsahuje pět odpoledních setkání. Jako ukázku nabízíme první téma. Leží nám na srdci také vzájemné vztahy účastníků a těšíme se a doufáme, že se uvidíme také osobně.

 

Mohou se manželské páry zapojit aktivně?

Záleží na každém manželském páru. Velkým přínosem pro samotný manželský pár i pro ostatní je aktivní zapojení se do diskuze, sdílení, společného přemýšlení o aplikaci tématu do konkrétního života. Někteří čerpají nejdříve pro posílení svého vlastního manželského vztahu, někteří by se rádi svou službou věnovali druhým. Oslovila nás myšlenka, že svátosti manželství a kněžství jsou ustanoveny ke službě. Protože Bůh volá také manžele, aby se podle svých darů zapojili do pastorace rodin. K tomu chceme manžele povzbudit. Proto na tento kurz navazují další možnosti vzdělávání, například kurz pro lektory příprav snoubenců na manželství, kurz o doprovázení, setkávání manželů nad 4. kapitolou postsynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia.

 

Proč je nutné se manželům věnovat? 

Vnímáme, že mnozí manželé prožívají velké těžkosti. Nestačí však jen nárazové akce, přednášky. Máme zkušenosti, že teoretické informace není pro manžele snadné převést do své konkrétní situace. Například duchovní obnovy, přednášky mohou být dobrým východiskem. Jsou vhodným místem, kde je možné se s manželi setkat. Je však důležité si manželů všímat, věnovat se jim, být jim nablízku, doprovázet je. To má být úkolem nejen duchovních, ale také rodin.  

  

Kde berete inspiraci vy, kteří setkání vedete? 

Oslovily nás katecheze Jana Pavla II. o tajemství lidské lásky v Božím plánu. Při své spolupráci s manželskými páry velmi prakticky shrnul oblasti, na kterých manželský vztah stojí a rozvíjí se, a konkrétně pojmenoval, jak vypadá pravá láska, co způsobuje odcizení se a vytrácení lásky. Velmi nás obohatilo studium manželství a rodiny, které realizuje Akademie kanonického práva. S manželem jsme si mysleli, že máme pěkný vztah, a překvapilo nás, jak se skrze společné studium a sdílení probíraných témat prohloubila naše láska. P. Stanislava Tomšíčka zase oslovily konkrétní podněty pro pastoraci rodin. Díky tomu, že se studia účastnila pestrá skupina zahrnující manžele i duchovní, lidi z různých oblastí pastorace, vzniklo podnětné prostředí. Uvědomili jsme si, že církev má rodinám hodně co nabídnout. Pavel J. Sršeň

 

První on-line setkání proběhne 22.11.2020 od 14.00 do 18.00 hod.Bližší informace u paní Táni Blažkové na tel.: 603 458 843.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám