Zprávy

Papež zvolil téma Dne sdělovacích prostředků

Papež zvolil téma Dne sdělovacích prostředků “Pojď a podívej se” (Jan 1,46).

 

Pobídku, s níž se Filip v Janově evangeliu obrací k Natanaelovi, zvolil papež František za téma svého poselství k 55. poselství ke Dni sdělovacích prostředků, připadajícím na květem příštího roku. Odkazuje ke křesťanskému hlásání, při němž slova předchází pohled, svědectví, zkušenost a setkání. Podtitul proto zní: Komunikovat s lidmi skrze setkání na místech, kde jsou, a v situaci, v níž jsou.

 

Perikopa z Janova evangelia vypráví o Ježíšově setkání s Filipem, kterého vybídl k následování. Ten se poté setkal s Natanaelem a řekl mu: “Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.” Natanael mu namítl: “Může z Nazareta vzejít něco dobrého?” Filip odpověděl: “Pojď a podívej se!”

 

V době, která nás nutí k sociálnímu distancování kvůli pandemii, může komunikace zprostředkovávat blízkost nezbytnou k rozeznání toho, co je podstatné, a k pochopení pravého smyslu věcí - čteme v doprovodném textu k ohlášenému tématu. Pravdu nepoznáváme, pokud s ní neučiníme zkušenost, pokud se nesetkáme s lidmi, nemáme účast na jejich radostech a bolestem.

 

Staré úsloví: “S Bohem se setkáš tam, kde jsi”, může sloužit za průvodce pro ty, kdo pracují v médiích nebo v církevních sdělovacích prostředcích. V povolání prvních učedníků, kde přichází Ježíš, aby se s nimi setkal a pozval je k následování, spatřujeme také pobídku k užívání všech médií, ve všech jejich formách, abychom přicházeli k lidem, takovým, jací jsou, a tam, kde jsou.

 

Zdroj: vaticannews.va

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám