Zprávy

V říjnu vyjdou další Kamínky

V říjnu vyjdou další Kamínky Tentokrát však plné vzpomínek na arcibiskupa Karla Otčenáška.

 

Rok 2020 je rokem, v němž si připomínáme sté výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška. Rodák z Českého Meziříčí na Rychnovsku se narodil 13. dubna 1920. Během svého života nesčíslněkrát projevil svou hlubokou víru, pro kterou byl nucen projít nejednou těžkou zkouškou - internací kněží počátkem 50. let, roky těžkého žaláře, odnětím státního souhlasu nebo vyhoštěním mimo domácí diecézi do kraje.

Nátlak režimu ale nikdy jeho ducha nezlomil. Karel Otčenášek v každé situaci zůstal věrný svému přesvědčení a současně otevřený každému člověku. Měl v sobě zrno neuvěřitelné vitálnosti. Jeho celoživotní postoj a energie, kterou uměl vyzařovat, jsou tím, čím k nám dodnes promlouvá. A odpovědí, proč si jeho osobnost připomínat.

Dnešními slovy lze říci, že jedním z největších projektů, kterým se během svého života zabýval, bylo shromáždění vzpomínek křesťanů na komunistické pronásledování. Bez něho by tato svědectví odešla spolu se svými aktéry. A bez znalosti historie jsme odsouzeni ji prožít znovu.

Publikace Století Karla Otčenáška - Kamínky, na tento jeho obrovský počin svým způsobem navazuje. „Pokusili jsme se přinést svědectví o osobě arcibiskupa Karla. Pohled mnoha osobností, jeho blízkých spolupracovníků i těch, které potkal na své cestě. Měřítkem nám nebyl rozsah vzpomínky, společenské postavení respondenta ani intenzita kontaktů s Karlem Otčenáškem. Jednotlivá svědectví nejsou řazena ani chronologicky. Je to doslovně mozaika, která však vytváří neuvěřitelně barevný obraz osobnosti otce arcibiskupa“, říká ke vzniku publikace Ludmila Žlábková, předsedkyně Spolku Saeculum.

Knížka je sestavena ze dvou částí. V první je shromážděno na více než tři desítky vzpomínek na Mons. Karla Otčenáška, druhá je věnována cyklu akcí, které se uskutečnily u příležitosti stého výročí jeho narození a desátého výročí úmrtí, jež si připomeneme 23. května 2021. Ovšem nejde o pouhý výčet akcí. Autorka Ludmila Žlábková se opět pokusila nastínit přesah do života Karla Otčenáška, vysvětluje, proč se k projektu připojili například Orlové, hudebníci, přibližuje místa, spojená s jeho působením.  Text je doprovázen řadou fotografií. Řada z nich nebyla dosud nikdy publikována.

 

Publikaci je možné objednat na webových stránkách www.karelotcenasek.cz, kde jsou zveřejněny podrobnosti, případně přímo na emailové adrese saeculum.zs (zavináč) seznam.cz

 

 

Vydání knihy finančně podpořila Katedrální kapitula Svatého Ducha, Biskupství královéhradecké, Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám