Zprávy

Objevené broumovské fresky budou přístupné

Objevené broumovské fresky budou přístupné Před lety byly v podzemním prostoru dnešní broumovské fary objeveny nástěnné malby s námětem Posledního soudu, jejichž vznik se odhaduje na 14. stol.

 

Až do této doby zůstaly široké veřejnosti nepřístupné. Nyní se broumovská farnost rozhodla fresku světu ukázat.

 

 

 

„Středověké nástěnné malby na čelní straně prostoru, který v minulosti sloužil jako kostnice, jsou rozčleněny do tří pásů. Z výtvarného hlediska jsou broumovské nástěnné malby vynikající ukázkou kresebného stylu. Nejsou dílem jednoho umělce ale celé dílny. Svým významem zdaleka přesahují hranice regionu a patří k tomu nejhodnotnějšímu, co bylo v 1. pol. 14. stol. vytvořeno. Jsou vynikající ukázkou kvality výtvarných děl na počátku vlády Lucemburků v Čechách“, řekl k uměleckému dílu Jan Royt z Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze.

 

Objevená freska je nyní již po obnově restaurátory a lze na ní vidět zobrazení ďáblů na ramenou panen z podobenství Matoušovy 25. kapitoly v Bibli. „O fresce se vědělo již v šedesátých letech. Někdejší dům zvoníka sloužil jako fara jen několik let a tehdejší farář hledal místo, kdy by si zaparkoval svého trabanta. Zvolil pro to prostor kostnice. Když začali vyvážet kosti, zjistili, že jsou na stěnách fresky. V 70. letech pak proběhly průzkumy malby. Následně byl prostor zarovnán dřívím na otop, které se postupně spálilo v kamnech. Když se tady objevil prof. Royt a malby odborně popsal, řekli jsme si, že malby stojí za zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti“, přiblížil dění kolem nalezených maleb broumovský děkan Martin Lanži.

 

V současné době probíhá úprava vstupu do prostoru samotného. Farnost se třikrát pokoušela získat dotační peníze, ale do žádného dotačního programu se stavební úpravy nepodařilo zařadit. Proto nyní vše financují ze svých zdrojů, stavební úpravy se tak však omezily, oproti zpracovanému projektu, jen na to nejnutnější. „Bude upraven, i díky mladým dobrovolníkům ze seskupení Summerjob, samotný vstup ke vchodu, stávající vrata se odstraní a místo nich bude celé vstupní čelo osazeno sklem. Fresky uvnitř budou nasvíceny, takže zájemci o jejich zhlédnutí se konečně dočkají. Pokud by chtěl někdo naše úsilí finančně podpořit, najde podrobnosti na webu broumovské farnosti“, dodal ještě P. Lanži.

 

Obnovené a zpřístupněné středověké malby budou k vidění od poloviny letošního srpna. 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám