Zprávy

Intronizace královéhradeckých biskupů

Intronizace královéhradeckých biskupů Tématem právě vyšlé publikace jsou intronizace – uvedení do úřadu královéhradeckých biskupů v druhé polovině 17. století a ve století osmnáctém.

 

Autoři se zabývají tím, jakými proměnami  slavnosti intronizace, procházely a jak tyto proměny souvisely se změnou celkové náboženské situace. Cílem bylo též naznačit, jak se vyvíjely vztahy města k biskupství, a to zejména poukázáním na míru zapojení města do slavností.

 

Církevní slavnosti na přelomu baroka a osvícenství doznávaly značných proměn, respektive byly v druhé polovině 18. století redukovány na minimum. Proměňoval se též vztah biskupů k papeži, římské kurii i panovníkům a byl velmi závislý na příklonu jednotlivých biskupů k idejím osvícenství a josefinismu. Publikace se věnuje i tomu, zda a jak se tyto změny projevily na intronizacích biskupů v Hradci Králové.

 

Objednat knihu si můžete například zde nebo zde.

 

O autorech

 

Mgr. Petr Polehla, Ph.D.

vystudoval latinu, estetiku a dějepis na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se latinskou, zejména náboženskou literaturou středověku a raného novověku. Soustředí se především na hagiografickou a historiografickou literární produkci. Publikuje též v oblasti jezuitského divadla. V minulosti působil rovněž na Diecézním teologickém institutu Biskupství královéhradeckého a v Biskupské knihovně. Dějiny královéhradeckého biskupství patří též k jeho odborným zájmům. Je vedoucím Centra regionálních církevních dějin na FF UHK. Ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart vydal např. publikace Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti (2011); Non Angli sed angeli. Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie (2012; spoluautorka H. Polehlová); Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství  (2017; spoluautor J. Zouhar).

 

Mgr. Eva Havlíková

je absolventkou oboru Archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Ve svých odborných pracích se zabývala královéhradeckými církevními dějinami a dále agendou apelačního soudu z let 1548–1620 pro město Kutná Hora. Uspěla v několika celostátních studentských soutěžích a za svoji bakalářskou práci získala v roce 2017 Cenu děkanky FF UHK. Spolupracuje s Centrem regionálních církevních dějin při FF UHK.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám