Zprávy

Obec Oldřiš si postavila novou kapli

Obec Oldřiš si postavila novou kapli V neděli 14.6. požehnal diecézní biskup Jan Vokál kapli sv. Františka z Assisi, kterou postavila obec Oldřiš, patřící k farnosti Borová u Poličky.

 

„Záměru vybudovat v Oldřiši kapli předcházely rozhovory s architekty - manžely Jindřiškou a Františkem Kučerovými ze Sebranic. Nabídli nám tehdy svůj již vypracovaný projekt, který měli „v šuplíku“. Jeho realizací tak vznikla i nová podoba návsi naší obce. Prosím, chovejme svoji náklonnost k tomuto místu, aby kaple přežila další léta a byla ve vážnosti občanů a farníků“, řekl na úvod slavnosti starosta obce Michal Serafin.

 

Tvar a rozměry nové kaple jsou téměř shodné s kaplí Porciunkule nedaleko Assisi. Cílem návrhu byla kaple v co nejprostší podobě, aby vzbuzovala v lidech skromnost a pokoru. Průčelí kaple dominuje dřevěná rozeta s barevnými skly a zvonice s oknem pro zvon. Ten není nový, byl obci darován, váží 42 kg. Obětní stůl je ze dvou částí. Spodní část tvoří oldřišský kámen, seříznutý tak, aby tvořil základ pro mramorovou oltářní desku. Ta je sestavena z kamenů, které byly organizátory stavby, podle jejich slov, doslova vyžebrány, podle vzoru sv. Františka, přímo v Assisi. Růžový mramor tak pochází z bývalého lomu na hoře Subasio, na jejímž úpatí je z takových kamenů vystavěno celé město Assisi. Oltářní deska byla vytvořena zalitím těchto kamenů do připravené formy a následně vybroušena a vyleštěna.

 

„I u nás v obci, ve farnosti je nyní prostor, který k nám bude promlouvat, když se na chvíli zastavíme, ztišíme. Bude moci k nám promlouvat to, co do tohoto místa bylo vtištěno. A je přímo skvělé, že kaple se nachází na hlavní trase mezi obcemi, kde jak všichni dobře víme, putují mnozí cykloturisté a další. Všichni budou pozváni samotnou koncepcí kaple, aby se zastavili na tomto místě a chvíli spočinuli. I jim bude nabídnut ten pokoj a to něco, co člověk nedokáže ani popsat, co si nelze koupit, ale snad jenom přijmout. A co je na tom nejúžasnější, že takové místo zanecháme i generacím následujícím“, řekl ke stavbě P. Milan Romportl, správce místní farnosti. 

 

Královéhradecký biskup Jan poděkoval a pogratuloval obci k citlivě provedené realizaci, a na úvod bohoslužby na zaplněné oldřišské návsi, požehnal vodu, nový oltář i celou stavbu. „Svatý otec František ze srdce uděluje apoštolské požehnání otci Milanu Romportlovi a věřícím farnosti Borová u příležitosti posvěcení nové kaple svatého Františka z Assisi v Oldříši. Vyprošuje jim hojnost nebeských milostí a mateřskou ochranu Panny Marie, aby stále rostli ve víře a lásce“, to jsou slova, která z Apoštolského požehnání na závěr mše svaté přečetl všem shromážděným generální vikář Jan Paseka. Podle starosty obce bude kaple sv. Františka z Assisi sloužit občanům také pro různé kulturní akce, přednášky či koncerty.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám