Zprávy

Praktická pravidla pro příští týdny

Praktická pravidla pro příští týdny Biskupství královéhradecké připravilo pravidla platná pro období uvolňování omezení týkajících se bohoslužeb v Královéhradecké diecézi.

 

 

 

 

 

 

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.

 

Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté.

 

V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při dodržení dvoumetrové vzdálenosti každým směrem. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.

 

Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických opatření. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel, např. na farní zahradě.

 

Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK 

 

V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám