Zprávy

Televize Noe slaví 15 let

Televize Noe slaví 15 let V královéhradecké diecézi natáčí nejčastěji v Koclířově, Neratově či na Akademických týdnech. Letos zaznamená TV Noe i výročí Karla Otčenáška.

 

Desátým květnem vstupuje televize Noe do patnáctého roku svého života. V průběhu oněch požehnaných let rozšířila své vysílání z původních několika pořadů denně na celých čtyřiadvacet hodin, zvětšil se její pracovní tým a přibyla řada nových spolupracovníků, podstatně se změnilo i technické zázemí a vybavení včetně přenosového vozu. Vývojem pozemního vysílání jsou její pořady snadno dostupné na území celé republiky. Mnohonásobně se rozšířil okruh diváků. Přes všechny vývojové změny vyrůstá televize Noe ze stále stejných pevných kořenů.

 

Základ naší práce se změnit nemůže: Stále a bez výhrad jsme televizí dobrých zpráv. Jsme rádi, že hlavně těm, na které spolu s nemocemi a věkem doléhá samota, se stáváme víc než blízkými společníky. Silně jsme to prožili v době uzavřených kostelů, kdy tolik lidí prožívalo naším prostřednictvím mše svaté, naslouchalo inspirujícím promluvám duchovních nebo sledovalo hodnotné filmy a pořady o světcích či významných poutních místech. V pravidelných Missio magazínech a dokumentárních filmech zveme diváky také k účasti na budování misijního díla. Velké ohlasy máme ale také na pořady folklorní, populárně vědecká zastavení v přírodě, hlubinách vesmíru nebo koncerty v nádherných sakrálních i světských prostorách. Každodenními průvodci programem jsou moderátoři Živě s Noe. Do studia zvou zajímavé osobnosti z nejrůznějších oborů a vlastně i televizní diváky, kteří se mohou ptát, přispívat svými názory a třeba také soutěžit.

 

Od samých začátků budujeme se svými diváky a příznivci blízké společenství. Přestože sídlíme v Ostravě, chceme jim být co nejblíže i v každém místě u nich doma. Navštěvujeme proto farnosti i další zajímavá místa ve všech diecézích. V královéhradecké diecézi patří k nejvýznamnějším pravidelným zastávkám Koclířov jako sídlo Českomoravské Fatimy. Před necelými třemi lety jsme tam spolu s vámi slavili sté výročí fatimských zjevení a koclířovský duchovní správce Mons. Pavel Dokládal je naším stálým významným spolupracovníkem. Každoročně zaznamenáváme také Akademické týdny a nejednou jsme zavítali do Neratova.

 

Nejen královéhradecká diecéze si letos připomíná sto let od narození arcibiskupa Karla Otčenáška. Měli jsme to štěstí, že jsme v pořadu Pro vita mundi mohli zaznamenat vyprávění otce arcibiskupa o jeho životě a cestách víry. Před deseti lety jsme společně prožili mši svatou a koncert na hradeckém náměstí k oslavám jeho devadesátých narozenin. V následujícím roce jsme byli u uvedení biskupa Jana Vokála do úřadu i na pohřbu pana arcibiskupa. Také letos se chceme do Hradce vypravit, pokud to okolnosti dovolí, a divákům zprostředkovat atmosféru akcí, které jeho osobnost a odkaz připomenou. Vzpomeneme jej také ve výroční den jeho úmrtí.

 

Jako nekomerční televize existujeme a rosteme díky Bohu i finanční podpoře samotných diváků, kteří od nás dostávají třikrát do roka zvláštní tištěný Zpravodaj, a pro ty, kteří nám sdělili datum narození, je také určen pořad blahopřání k životním jubileím nazvaný Přejeme si… V královéhradecké diecézi má televize Noe štědrých podporovatelů opravdu hodně. Všem i touto cestou velmi děkujeme. Velké poděkování patří také všem, kteří se za nás modlí. I my modlitbu stále potřebujeme.

 

Těšíme se na setkání s vámi u televizních obrazovek a co nejdříve také u vás ve východních Čechách.

 

Táňa Popková a redakce televize Noe
www.tvnoe.cz

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám