Zprávy

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 Ve dnech 18. – 25. ledna 2020 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)

 

 

 

Milé sestry, milí bratři v Kristu!

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21)

 

Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. Dar svobody, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst či obcí. Scházejme se, modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a slávě. Vždyť se možná jako sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v zaměstnání, i jinde. Jaký zázrak, že se spolu smíme modlit. Nepromarněme čas, který je nám z Boží milosti dáván.

 

Letošní texty připravili křesťané z Malty. Mořská voda, která omývá břehy tohoto ostrova, je mlčícím svědkem lidského trápení a beznaděje. Nám však je dáno mluvit, je nám dáno slovy vyjádřit jak díky za to, co nám Bůh dává, tak i prosby za všechny, kdo jsou v trápení a bez naděje. Ať už jsou v naší bezprostřední blízkosti, nebo daleko od nás.

 

    Mgr. Daniel Ženatý                                                         Mons. Tomáš Holub

    předseda ERC v ČR                                              delegát ČBK pro ekumenismus

 

Soubory ke stažení:

Modlitby za jednotu křesťanů 2020.pdf

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám