Zprávy

Koruna sv. Anežky České v bazilice sv. Petra

Koruna sv. Anežky České v bazilice sv. Petra Na základě rozhodnutí papeže Františka byla socha umístěna v kapli evropských patronů v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

 

V pondělí 2. 12. zveřejnilo velvyslanectví ČR při Svatém stolci v Římě zprávu, že dar českých a moravských diecézí papeži Františkovi, socha Koruna sv. Anežky České, byla umístěna, na základě rozhodnutí papeže Františka, v kapli evropských patronů v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. V této souvislosti jsme oslovili Mons. Pavla Dokládala, člena Poutního výboru při ČBK, který realizaci daru Sv. otci při národní pouti ČR v Římě koordinoval.

 

Jaký má podle vašeho názoru tato skutečnost význam?

U všeho, co v Církvi konáme, bychom měli znát jistý rodokmen, například i u vzniku letošní národní poutě do Říma. Tady bylo mimo jiné třeba rozhodnout o konání národní pouti k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České v Římě a Praze, jmenovat poutní výbor ČBK a nakonec rozhodnout i o společném daru papeži českých a moravských diecézí. Toto vše vzal na sebe královéhradecký diecézní biskup Mons. Jan Vokál. A rád bych zdůraznil, že podobně velkou akci už potřetí.

 

Příprava a samotná organizace vyžadovala jistě mnoho úsilí.

Klíčovou záležitostí bylo přicházet na jednotlivá plenární zasedání ČBK a předkládat ke schválení vše podstatné. Pokaždé jsme se mohli s Jiřím Uhrem opírat o předsedu poutního výboru biskupa Jana Vokála. Byli jsme si jisti i podporou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky a dalších biskupů, kteří toto dílo rovněž významně podpořili. To bylo velkým povzbuzením. Sám jsem před každým jednáním aspoň na skok poklekl u hrobu kardinála Berana, kardinála Tomáška. Celé duchovní zázemí jistily mnohé sepnuté ruce, a to nejen v Koclířově.

 

A jak se zrodilo rozhodnutí dát papeži tak významný národní dar?

Tak to bylo nejdramatičtější. S nápadem přišel člen správní rady Fatimského apoštolátu František Ševečka, spolu se sochařem Danielem Ignácem Trubačem, ovšem až v postní době, když jsme měli za sebou i mnohá jednání ohledně samotné přípravy pouti. Biskup Jan Vokál dal souhlas, stejně jako kardinál Dominik Duka, kooptovat do společného díla ceremonáře Vojtěcha Mátla, jehož služba, schopnosti a kontakty byly věci velmi prospěšné.

Myšlenku ohledně Koruny Anežky České nebylo možné již pro nedostatek času nechat na České biskupské konferenci schválit standardním způsobem. A zde byla opět znát klíčová stopa královéhradeckého biskupa. Schválení akce se tak uskutečnilo během jednoho týdne a navíc těsně před Velikonocemi.

 

Realizace tak významného díla a současně sbírka pro chudé nebyla asi bez problémů.

Předseda poutního výboru svolal na 1.5. pracovní schůzku a začala vskutku nelehká cesta od myšlenky ke zrodu. Pražská mincovna připravila pamětní mince, první pak vyrazil papežský nuncius Daniel Ch. Balvo. Při 1. květnové sobotě všichni poutníci v Koclířově věnovali své otisky i finance na vznik sochy Koruna sv. Anežky České. Postupně se do díla zapojily farnosti především královehradecké diecéze a pak z iniciativy regionu Fatimského apoštolátu další a další. Nešlo to rozhodně snadno. Přiznám se, že nejbližší spolupracovníci byli z jednání a postojů některých církevních osobností skoro vyděšeni. Ale každá mince má dvě strany a ta sv. Anežky nakonec zvítězila.

 

A přišlo finále 13. 11. ve Vatikánu.

Ano. V součinnosti s velvyslancem Václavem Kolajou a rektorem Nepomucena P. Czudkem. Nadešel čas definitivního dokončení úžasného uměleckého daru bronzové Koruny sv. Anežky České měřící 2,5 metru a vážící 400 kg. S tím úzce související šek na 50.000 euro pro Svatého otce jako pomoc chudým. Díky biskupovi Janu Vokálovi byla socha nejprve umístěna přímo před bazilikou sv. Petra. Při generální audienci, které se účastnil kardinál s dalšími našimi biskupy, parlamentní delegací, sbory hradní stráže presidenta republiky a policie ČR, hudební sbory mladých z Brna a Velehradu, poděkoval papež František za tento dar před celou univerzální Církví na Svatopetrském náměstí. A pak to přišlo.

 

Co máte na mysli?

Velké vítězství. Záměrem celé této národní pouti bylo vyjádřit podporu papeži Františkovi od katolické církve v naší zemi, tisíců věřících, kteří se k pouti díkůvzdání za svobodu skrze své otisky prstů připojili, aby se tak trvale a věrně přihlásili ke kořenům naší katolické církve. Proto jsme si tolik přáli a modlili se, aby se stal zázrak a Koruna sv. Anežky byla trvale umístěna v bazilice sv. Petra. A podařilo se! Když biskup Jan Vokál s kardinálem Dominikem Dukou osobně vysvětlili význam této sochy papeži Františkovi a on se této Koruny dotkl, přišlo velké znamení a rozhodnutí Svatého otce - socha bude umístěna v bazilice sv. Petra, kde jsou kořeny naší Církve. A slova papeže Františka se naplnila nyní, s odstupem necelých tří týdnů. Socha je tam! Jsme tam! Aleluja!

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám