Zprávy

Katedrální kapitula přijala nové členy

Katedrální kapitula přijala nové členy V neděli 1.12. byli slavnostně přijati mezi kanovníky Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové tři duchovní.

 

Mezi stávající sídelní kanovníky byli dekretem diecézního biskupa instalováni Mons. Jan Paseka – generální vikář a P. Prokop Brož – biskupský vikář pro školství, děkan farnosti Nový Hradec Králové, biskupský delegát pro ekumenismus a ředitel Diecézního teologického institutu. Čestným kanovníkem se stal Mons. Pavel Dokládal, farář farnosti Koclířov u Svitav, vedoucí Diecézního poutního centra.

 

„Kapitula je živé společenství duchovních kolem chrámu, kteří chrám, město a celou diecézi posvěcují bohoslužbou, modlitbou, a co je velmi důležité, společnou modlitbou - společným slavením bohoslužby. Zdejší kapitula provází chrám již od počátku královéhradeckého biskupství, kdy vznik biskupství podmínil tehdejší papež právě zřízením kapituly kolem katedrály. Biskup zde nemohl být v jakémsi vzduchoprázdnu, byl poslán do společenství katedrální kapituly, která musí mít alespoň šest členů. Je tedy zřejmé, jaký význam kapituly pro církev mají“, řekl na úvod slavnostního shromáždění královéhradecký biskup Jan Vokál, který po té přijal slib všech tří nových kanovníků. Ti po podepsání patřičných dokumentů a jejich stvrzení biskupem Janem Vokálem, byli proboštem kapituly pomocným biskupem Josefem Kajnekem oděni do mozzetty a z rukou diecézního biskupa převzali signum a biret. Po převzetí kanovnických insignií uvedl diecézní biskup osobně každého z nově instalovaných kanovníků na jejich místa v chórových lavicích.

 

Celý slavnostní akt se odehrál v rámci nešpor, které jsou součástí Denní modlitby církve. Věřícími zaplněná katedrála dodala slavnostnímu večeru punc sounáležitosti, který je pro katolickou církev typickým znamením. 


Fotogalerie

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám