Zprávy

Brožura Advent

Brožura Advent Královéhradecké biskupství vydalo brožuru pro adventní zamyšlení jako přípravu na Vánoce. Máte-li zájem, stáhněte si ji...

 

Bratři a sestry v Kristu,
 
o Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost. Tato příprava však nikdy není samotářská, osamocená, individuální. I ta nejtišší modlitba či meditace před oltářem se vždycky odehrává ve společenství Církve. Taková je Boží vůle, posílá Svého syna nejen za námi, ale mezi nás. Brožura, kterou otevíráte, vyjadřuje tuto sounáležitost Kristových následovníků v naší diecézi. Přispěli do ní duchovní z různých farností, z východu i západu, z jihu i severu. Jejich úvahy a meditace, v nichž se odrážejí jejich individuální dary, důrazy a talenty, nás budou doprovázet ve chvílích tichého usebrání a budou nám připomínat naši sounáležitost s Pánovou Církví, posílí naši společnou přípravu na Kristův příchod. Děkuji všem autorům i čtenářům za to, že udržují tuto novodobou tradici v naší diecézi živou, a všem Vám žehnám, abyste měli z této publikace veliký duchovní užitek, který svým přínosem přesáhne čas letošního Adventu. V Kristu a Marii
 
Váš
+ biskup Jan

 

Brožura v elektronické podobě

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám