Zprávy

Kněžský den v Hradci Králové

Kněžský den v Hradci Králové Kněží a jáhni se v pondělí 18.11., společně s diecézním biskupem Janem a pomocným biskupem Josefem, shromáždili při kněžském dni v katedrále Svatého Ducha.

 

 

 

 

„Kněžské srdce je srdce probodené Pánovou láskou. Nehledí již na sebe, je obráceno k Bohu“, řekl hned na úvod své promluvy ke kněžím diecézní biskup Jan Vokál a citoval tak papeže Františka a pokračoval: “Připoutanost a zafixovanost kněžského srdce k Pánu není samozřejmostí. Je to každodenní úkol, úkol pro celý život. Nezbytným prostředkem k takovému cíli je pravá, nefalšovaná a opravdová zbožnost. Od kněze se plným právem očekává, že bude v první řadě zbožným člověkem. V této optice jsou pak ostatní charakteristiky jeho povolání druhotné.  Není-li zbožný, je v té chvíli nepodstatné, jestli je vzdělaným teologem nebo skvělým řečníkem a schopným organizátorem. Kněžská zbožnost je velkým a nezbytným darem Ducha Svatého a já je spolu se spravedlností považuji za základní kritéria duchovního povolání. Důležitým úkolem je pečovat o niterný duchovní život s Bohem. Až teprve potom kněz opouští faru a jde za jemu svěřenými dušemi. Jde rozdávat to, co od Boha dostal, to co ve mši svaté nebo před svatostánkem načerpal."

 

Během mše svaté přijalo svoji kandidaturu ke svěcení třináct adeptů trvalého jáhenství.

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám