Zprávy

Cesta seniorů na Kanárské ostrovy

Cesta seniorů na Kanárské ostrovy Diecézní centrum pro seniory zorganizovalo cestu na Kanárské ostrovy, které se zúčastnil i královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

 

Už od počátku svého působení pořádá Diecézní centrum pro seniory v rámci své činnosti poutě a zájezdy pro zájemce z řad seniorů. Vzhledem k tomu, že pro starší osoby je mnohdy náročné samostatně cestovat, byl (a je) o tyto aktivity zájem. A když se později přidala ještě nabídka poutí do zahraničí - s veškerým zajištěním cesty, ubytováním, stravou, průvodcem, ale v neposlední řadě i s duchovním programem, vždyť se jedná o věřící a duchovní rozměr patří neodlučitelně k poutím a putování, vzrostl zájem natolik, že mnohdy nelze uspokojit ani všechny zájemce.

V minulých letech tak Diecézní centrum navštívilo mnohé - a to i velmi zajímavé, zahraniční destinace, jmenuji jen namátkou: Malta, Kypr, Kréta, Turecko, Santiago de Compostela, Madeira, Gruzie... Naše poutě už pravidelně zajišťuje cestovní kancelář AwerTravel s výbornými a erudovanými průvodci a pravidlem je duchovní doprovod nejen z řad kněží - mnozí jsou i opakovaně účastníky poutí - ale v posledních letech i z řad našich biskupů. Nejinak tomu bylo i u letošní zahraniční pouti, která byla vyvrcholením bohaté činnosti Diecézního centra pro seniory a to na Kanárské ostrovy. Místo spojené s vůní exotiky, příslibem slunečních dní, šuměním Atlantiku, neobvyklé krajiny a, což je pozoruhodné, hojností krásných mariánských svatyní.

Možno říci, že nás Panna Maria provázela nejen každý den při mši svaté, ale svou mateřskou ochranou a pomocí. Vždyť cesta se obešla bez komplikací, zbytečných nedorozumění a konfliktů, v radostné atmosféře a - o tom jsem přesvědčen, pro všechny byla nejen rekreací pro tělo, ale i pro duši. Chvíle odpočinku strávené u moře, výjezd do blízkosti vrcholu sopečného Teide, střídaly chvíle ztišení při mších svatých - celebrovanými otcem biskupem Janem Vokálem, spolu s ostatními kněžími.   

 

Jenom stručné resumé našeho společného putování: ubytováni jsme byli v hotelu v přístavním městě Puerto de la Cruz, odkud jsme denně vyjížděli na zajímavá místa na ostrově Tenerife. Ten je jedním ze sedmi ostrovů autonomní oblasti Kanárské ostrovy spadajících pod Španělsko. Dokonce jsme se přeplavili trajektem i na sousední ostrov Gran Canaria, abychom zde navštívili úchvatný chrám Matky Boží del Piňo, ve městě Teror. Ve městě La Orotava jsme mohli obdivovat tradiční výzdobu celých náměstí na svátek Božího Těla i nádherné chrámy; stejně jako ve městě La Laguna či ve městě Candelaria, kde se stýká původní kultura Guančů s barokní španělskou, prostřednictvím vyplavené sošky Madony.

 

O navštívených místech, jejich kouzlu a atmosféře, by se dalo napsat mnohem více, ale nyní jen velké poděkování Veronice Čepelkové z Diecézního centra pro seniory.

 

Je dobře, že v pastoraci naší diecéze je pamatováno na ty, kteří na svých bedrech nesli tíhu perzekucí minulého století a jsou rodiči a prarodiči dnešních aktivních věřících. Oni si pozornost a péči jistě zaslouží a tak je vítané, že jejich podzim života je prozářen podobnými aktivitami.

P. Jiří Vojtěch Černý

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám