Zprávy

Seminaristé na pouti s biskupy

Seminaristé na pouti s biskupy Zajímá vás kam odjeli a co prožívají? Zde najdete foto reportáž z každého dne.

 

 

 

 

 

 


Sobota 14. září

Na tomto místě, s pohledem na klášter, jsme sedávali s růžencem v ruce. Co říci závěrem k této pouti? Snad jen to, že chceme - li přinášet lásku k lidem, musíme každý z nás k Lásce přicházet.

 

 

Pátek 13. září

Doba, ve které žijeme, vyžaduje potřebu ticha a ústraní. Mám ale zkušenost, že právě poušť pomohla v rozhodování pro zasvěcený život a umožnila sílu k věrnosti a vytrvalosti v tomto povolání. Potřebujeme v naší zemi komunity, které budou zůstávat tiché a které se budou modlit za celé lidstvo. Ve skrytém mlčení je Bůh zvláště přítomen. A my budeme přicházet na tato místa, kde intelekt zmlkne a k nám bude hovořit náš Pán.

 

Čtvrtek 12. září

Třetí den v klášteře betlémských mnišek, kde ticho je tak majestátní, začínáme pronikat do pouště uvnitř našich srdcí. Už jsme se dokázali zklidnit. Mlha dnes a příroda kolem nás jen umocňují ticho, kterého se nám v životě tak málo dostává. Vede ke Zdroji. Mlčení je hledání Boha. Je to cesta ke spojení s Milovaným. Mlčení není jen výsadou klášterů, ale patří ke každému, kdo miluje Boha. Je to stav mysli a srdce. Poušť můžeme najít každý den v různých činnostech. Těžko hledáme slova, abychom dokázali vystihnout hlubokou duchovní atmosféru, která zde panuje v prostém a jednoduchém způsobu života zdejší komunity. Je to místo, kde čerpáme, odpočíváme a také pijeme z pramene kontemplativní modlitby.

 

 

 

Středa 11. září

Dnešní den u betlémských mnišek v poutním domě byl sportovně laděný a velmi slunečný. Rozeběhli jsme se do místních kopců. Myslím, že téměř nikdo z nás neměl jasnou představu o jejich životě. Přijde-li člověk, který má mnoho problémů v hlavě, ať zbytečně nediskutuje. Dá se mu k dispozici poustevna a Bible. Nechť se modlí a všechny problémy se vyřeší samy. Pokud se mu to podaří, vrátí se domů ke své práci. Bohoslovci mají za sebou výšlap v horách a zítra se rozhodli společně s biskupy Janem a Josefem a generálním vikářem Janem fyzicky pracovat v klášteře sester při opravách poničených plotů. Lidé zde nepotřebují mluvit o Bohu, ale musí mluvit s Ním.

Nedostanete zde popis způsobu modlitby, ale spíše cestu k Bohu. Je to cesta plná dokonce hrůz, ale může ji každý z nás absolvovat. Na poušti Bůh přetváří naše srdce, aby byla jako srdce jeho Syna-něžná, soucitná. Jedině tak se naučíme být dobří ke všem našim bratrům.

Betlémské mnišky mají v pondělí den pouště, je to absolutní samota a půst v cele. Ranní chvály, mše svatá a nešpory jsou v kostele. Tercie, sexta, nona a kompletář je v samotě. Mnišky jsou věrné neustálé adoraci, jsou dnem i nocí v přítomnosti Boží, aby Jej chválily, oslavovaly a adorovaly. Jejich život je utkán z neustálé vnitřní liturgie.

 

 

 

Úterý 10. září

Kloster von Bethlehem, Kinderalm, Rakousko. Klášter je poblíž Salcburku uprostřed Alp. Přivítala nás mniška, ubytování je v celách, kde je stůl, několik knih a klekátko v kapličce. Snoubí se tu kartuziánská tradice a láska k východním formám křesťanství. V liturgii je vliv pravoslavné spirituality. Život sester otevírá otázky po smyslu tohoto povolání. Sestry mezi sebou nemluví, pondělí je den pouště - celodenní mlčení. Ranní modlitba trvá 2 hodiny, večerní také. Mši svatou celebrovali biskupové v 17.00 hod. Nádherná příroda, ticho, hory a pravidelná modlitba dokreslují hluboký poslech Božího slova. Dřevěná stavba je klášter Betlémských mnišek a jejich cely. Každá činnost se v cele uskutečňuje - modlitba, práce, spánek, jídlo, čtení. Poustevník je tak vědomě pod pohledem Božím. Bůh hovoří se svým stvořením jako přítel s přítelem.

 

Poutní dům má také své cely, kde jsou bohoslovci každý sám. Také biskupové a gen. vikář mají své poustevny. Je možné se zúčastnit ranních chval a nešpor v kostele na kůru. Mše svatá je v 17.00 hodin. Je každodenní adorace. Program: Samota a modlitba. Poslouchání Božího slova a komunikace s Ním. Boží práce je tichá, prostá a přímá.
 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám