Zprávy

Sbírka na církevní školství

Sbírka na církevní školství Nedělní sbírka ve všech kostelích naší diecéze se bude konat 15. září. Je určena na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.

 

 

 

 

 

 

Drazí věřící, bratři a sestry,

 

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové).  Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců.

Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv většina dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních institucí, zde hledají něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti.

Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, tedy chceme představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat víru ve společenství podobně smýšlejících lidí.

Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 807.000,-Kč. Školy díky tomu pořídily nové vybavení do odborných učeben či moderní výukové pomůcky. Modernizace počítačových učeben tak proběhla na gymnáziích v Hradci Králové, ve Skutči i v Kutné Hoře, mateřská škola v Kutné Hoře získala finance na asistenta pedagoga pro děti se specifickými potřebami, ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí. Biskupské gymnázium v Hradci Králové dále pořídilo koncertní klavír Petrof, který slouží pro také pro potřeby církevní základní umělecké školy. Část sbírky je pravidelně použita na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

 

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

 

                                                                                                                                             P. Prokop Brož

biskupský vikář pro církevní školství

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám