Zprávy

Animátoři se sešli v Chotěboři

Animátoři se sešli v Chotěboři Tři stovky účastníků se sešlo od 13.-18. srpna v Chotěboři na celostátním setkání animátorů života ve farnostech.

 

Přijeli se inspirovat a vzájemně povzbudit a sdílet pro jejich další činnost ve farnostech všech osmi českých a moravských diecézí, to celé v duchu motta S Janem za Ježíšem. Během setkání jim bylo k dispozici pro duchovní doprovázení více jak čtyřicet kněží, řeholníků a řeholnic, a postupně se na setkání vystřídalo šest biskupů. V organizačním týmu pak veškerý servis zajišťovalo na sto dvacet dobrovolníků. „Účastníci setkání velmi kvitovali tzv. laboratoře, kde se mohli setkat nad tématy společenství, média, grafika a vizuál, modlitba, evangelizace, hudba, selfmanagment či komunikace. Podle průzkumů mezi účastníky to byla témata, která odrážela jejich potřebu mluvit o nich ve farnostech. Největší zájem z laboratoří byl o komunikaci a o selfmanagement.Téměř týdenní setkání bylo koncipováno tak, aby se mohli účastníci opravdu potkávat, seznámit a navazovat nové vztahy a vzájemně se sdílet a hovořit o otázkách, které v nich rezonují“, sdělila k průběhu akce Hana Kašpárková, mající na starost kontakt s médii.

 

Jedním z biskupů, který se animátorského soustředění zúčastnil, byl i královéhradecký biskup Jan Vokál, do jehož duchovní biskupské správy Chotěboř patří. „Děkuji všem, kteří na tom mají podíl, že mohlo být toto celostátní setkání animátorů uskutečněno v královéhradecké diecézi. Dnešní svět tolika prostředky odvádí mladého člověka od pravého cíle a smyslu života. A právě vy, kteří pomáháte svým sestrám a bratřím, můžete poukázat na Krista skrze tuto animátorskou formaci a podat ruku dezorientovanému člověku, aby Krista a víru našel. Mějte při tom na zřeteli, že Slovo Boží je stále živé, proměňuje a očišťuje nás od hříchu, uzdravuje naše vztahy a poškození našich duší a činí z nás lepší lidi“, řekl mimo jiné účastníkům setkání královéhradecký biskup. Organizační tým nyní po skončení celé akce znovu osloví účastníky, aby od nich získal zpětnou vazbu a jejich pohled na setkání animátorů. Z těchto reakcí podle Hany Kašpárkové mohou vzejít další podněty, třeba pro příští celostátní setkání animátorů, které se koná vždy jednou čtyři až pět let. 


Fotogalerie

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám