Zprávy

Mariánské poutě v Malých Svatoňovicích

Mariánské poutě v Malých Svatoňovicích Za Pannou Marií Sedmiradostnou můžete do Malých Svatoňovic přijet kdykoliv. V měsíci srpnu zde však proběhnou i mariánské poutě k Matce Boží.

 

 

 

 

 

 

 

Poutní slavnost | čtvrtek 15. srpna

  • 08:30 - mše svatá (celebruje P. Jan Pitřinec, farní vikář v Litomyšli)
  • 18:00 - mše svatá (celebruje P. Ladislav Hojný, duchovní správce poutního kostela)

 

Na konci každé bohoslužby příležitost uctít sošku P. Marie Sedmiradostné


Poutní neděle | 18. srpna 

  • 08:30 - mše svatá (celebruje P. Ladislav Hojný,  duchovní správce poutního kostela)
  • 10:30 - mše svatá (celebruje  P. Ján Kubis, arciděkan v Trutnově a sekretář vikariátu)
  • 14:00 - mše svatá (celebruje P. Andrzej Götz, administrátor farnosti Úpice)

           

Na konci každé bohoslužby příležitost uctít sošku P. Marie Sedmiradostné 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám