Zprávy

Biskup Jan se připojil k daru papeži

Biskup Jan se připojil k daru papeži Otisk prstu 25. královéhradeckého biskupa bude spolu s otisky tisíců Čechů součástí sochy sv. Anežky České, kterou v listopadu darují věřící papeži Františkovi.

 

Letos v listopadu, přesně 30 let od svatořečení Anežky Přemyslovny, chystají věřící z celé země pouť do Říma. Předají při ní velký národní dar papeži Františkovi - sochu koruny svaté Anežky od akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače doplněnou stuhami s otisky prstů všech Čechů, kteří na dar přispějí. Otisky, které se nevejdou na stuhy, se budou sbírat na speciální archy ručního papíru, již sochu do Říma doprovodí. Každý tak bude moci k daru pro papeže osobně přispět.

 

„Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se už za pár dní naplnila znovunabytím svobody. Dnes, po třech desetiletích, naděje v mnoha sférách společnosti poněkud pohasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit. Navázat na tu velkou národní duchovní obnovu před třiceti lety,“ vysvětluje královéhradecký biskup Jan Vokál, který předsedá přípravnému výboru pouti.
 
Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány pro chudé. Každý dárce dostane pamětní medaili z Pražské mincovny. Její první exemplář vyrazil v sobotu 25. května v pobočce Pražské mincovny ve Vsetíně apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo. Ten také na přebalu medaile každému dárci poděkuje. Všichni přispěvatelé tak dostanou potvrzení, že se na daru pro papeže podíleli.
 
Sbírku již nyní jednotlivé farnosti pořádají až do konce prázdnin. „Doporučena je částka 200 korun, ale možný je nižší i vyšší příspěvek,“ upřesňuje jeden z organizátorů P. Pavel Dokládal.
 
Pouť do Říma se skuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019, následovat ji bude slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v sobotu 16. listopadu.
 

HLAVNÍ MÍSTA, KDE JE OD 1. 6. 2019 DO 31. 8. 2019 PRO MOŽNÉ SE PŘIPOJIT KE SPOLEČNÉMU DARU ČR PRO SVATÉHO OTCE - KORUNĚ SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

 

Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám 35, 500 01 Hradec Králové – na vrátnici biskupské rezidence.

Českomoravská Fatima - národní centrum Fatimského apoštolátu v ČR, č.p. 195, 569 11 Koclířov u Svitav, každý den od 8-18 hod. v hlavní budově Fatimského centra.

Na všech poutních místech, které se k této výzvě připojí, při poutích a v jiné určené dny

Ve vikariátech, děkanstvích českých a moravských diecézí a větších farnostech, které se k zajištění sbírky pro Svatého otce připojí.

 

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ - REALIZACE:

Statutární zástupce farností - organizací buď sám požádá poutní výbor nebo pověří k tomu vhodnou osobu - laika o připojení k této sbírce.

Pověřená osoba písemně požádá poutní výbor o zaslání určitého počtu pamětních medailí podle předběžného odhadu počtu věřících, kteří se připojí. S počtem medailí obdrží  pověřená osoba také arch ručního papíru, kam jednoduchým způsobem přes jakoukoliv razítkovou podušku vloží každý svůj otisk prstu, přijme pamětní medaili a formou sbírky přispěje na dar Svatému otci. Na konci srpna 2019 tato pověřená osoba odešle výtěžek sbírky na účet zřízený biskupstvím královéhradeckým a současně předá či odešle arch s otisky prstů a vrátí zbylé mince. Pokud bude zájem během léta větší, pořádá poutní výbor o dodatečné zaslání dalších mincí. Organizátor pověřený statutárem má morální povinnost zaslat na účet biskupství královéhradeckého celý obsah sbírky. Dotazujícím je možné uvést nezávazně doporučenou částku příspěvku 200 Kč (rozhodně však je, tak jako pří sbírce nejenom možný vyšší příspěvek, ale stejně tak - jakákoliv nižší částka). Současně je stanoveno, že statutár organizace zajišťující tuto sbírku, má morální právo z výtěžku sbírky odečíst 15% a použít je na vlastní náklady spojené se zajištěním na jakýkoliv účel.

 

Přispět na dar pro papeže Františka lze také formou převodu finančního daru na toto  číslo účtu: 447 662/0800; variabilní symbol : 302019

 

 

Již nyní je možné se obracet se žádostmi potvrzenými statutárem organizace na adrese:

 

Poštou: Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové

E-mail: poutnik (zavináč) bihk.cz

nebo na adresu: Českomoravská Fatima Koclířov, č.p. 195, 569 11 Koclířov

E-mail: cm-fatima (zavináč) cm-fatima.cz

 

 

 

  
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám