Zprávy

Setkání Pro život v Polné

Setkání Pro život v Polné V sobotu 11.5. se v Polné uskutečnilo setkání Pro život u příležitosti 20. výročí úmrtí významného polenského rodáka Dr. Zdeňka Hejla (1920 – 1999), lékaře a vědce.

 

Ještě v dobách komunismu stál u zrodu Hnutí Pro život v naší vlasti. Pozvání přijali pan kardinál Dominik Duka, OP, emeritní strahovský opat Michael Pojezdný, O.Praem., řada kněží, vedení Hnutí Pro život ČR, mnoho lidí z celé republiky, kteří Dr. Hejla osobně znali, mezi nimi i 2 profesoři - lékaři ze Slovenska.

 

Po mši sv. v děkanském kostele byla pobožnost u hrobu Dr. Hejla na polenském hřbitově, oběd pro pozvané na děkanství, občerstvení pro všechny hosty z blízka i z dáli v Lidovém domě. Poté následovala beseda s panem kardinálem v Lidovém domě a po jeho odjezdu vzpomínky a svědectví těch, kteří osobně znali Dr. Hejla, a seznámení s aktuální situací v naší vlasti na poli ochrany lidského života od početí do přirozené smrti a obrany tradiční rodiny jakožto trvalého svazku muže a ženy, což je nejlepší prostředí pro výchovu dětí.

 

Z řady svědectví, která zazněla v Lidovém domě, zde stručně uvedu to od Prof. MUDr. Jozefa Glasy, CSc., PhD. z Bratislavy, který velmi děkoval za toto setkání, které pro něj bylo duchovní obnovou. Osobně byl v r. 1994 účasten jako člen delegace tehdy nově vzniklé samostatné Slovenské republiky na Mezinárodní konferenci OSN pro populaci a rozvoj v Káhiře. Vyprávěl, jak je snaha ničit nenarozené děti velmi silně protlačována skrze mezinárodní organizace, jako je např. Populační fond OSN. Na této káhirské konferenci měl být přijat paragraf stanovující právo na potrat jakožto základní lidské právo, čímž by státy chránící nenarozené děti byly považovány za tyranské a veškeré aktivity chránící lidský život před narozením by se staly nelegálními. Vše bylo téměř dokonale připraveno, avšak tvrdošíjný odpor slovenské delegace, která se neustále hlásila o slovo, ale jíž nebylo uděleno, zablokoval přijetí tohoto vražedného paragrafu. I když se tedy vše zdálo být beznadějné, malý David zvítězil nad obrem Goliášem, protože Bůh byl s ním. Podle Prof. Glasy možná právě toto byl hlavní důvod pro vznik samostatné Slovenské republiky. Odpůrci se však nevzdávají – silná snaha stanovit právo na potrat jakožto základní lidské právo je zde stále. Záleží tedy na naší vytrvalosti, modlitbách a sebezáporech, zdali děti, které se ještě samy bránit nemohou, dokážeme ochránit.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám