Zprávy

Diecézní mládež na setkání v Hradci Králové

Diecézní mládež na setkání v Hradci Králové "Ať se mi stane podle tvého slova." Takové bylo motto letošního setkání mladých napříč čtrnácti vikariátů.

 

 

 

Po roce se budova královéhradecké Filharmonie opět zcela zaplnila diecézní mládeží. Sál Filharmonie se stal pro tentokrát dopravním letadlem, ve kterém se musel dodržovat letový režim. Pasažéři, včetně biskupů Jana a Josefa a generálního vikáře Jana Paseky, tak podstoupili i intruktáž ohledně bezpečnosti letu... Samozřejmě, že vtipně pojatou.

 

"Hoříme-li světlem Krista, nesmíme si toto světlo nechat pro sebe. To by bylo škoda a také bez užitku. Stejně tak jako ti, kteří se vrátili z panamského setkání mládeže s papežem Františkem hoří světlem, by jej měli předávat ostatním, kteří toto světlo nemají. Stejně tak to činila i Panna Maria. Přeji vám, abyste hořeli Kristovým světlem jako Panna Maria a uměli ho předávat dál", řekl při zahájení hradeckého diecézního setkání mládeže účastníkům biskup Jan Vokál.

 

Katechezi na téma Theodrama versus egodrama, tedy o cestě od sebestřednosti do života, jehož středem je Bůh, pronesl P. Tomáš Endrle z Poličky. Ten mimo jiné řekl, že Bible je největší kniha, která byla kdy napsána, ale ta nejdůležitější kniha na světě ještě nebyla dopsána, protože jde o knihu života, ve které jsou napsána jména všech žijících lidí.

 

Aplausem ve stoje byli za své svědectví odměněni manželé Maříkovi - rodiče pěti dětí, kteří se rozhodli podělit o těžkou životní etapu, ve které jim zemřely dvě nejmladší děti. 

 

Odpoledne se odehrálo ve znamení tématických skupin se zázemím v ZŠ Jana Pavla II. a v Novém Adalbertinu. Ve skupinách si tak mohla diecézní mládež vyslechnout povídání biskupa Jana o jeho životě a práci v letech, než se stal 25. královéhradeckým biskupem, o misi vojenského kaplana se rozvyprávěl plk. Jaroslav Kníchal, o kráse Božího stvoření se podělil krajinný ekolog Vladimír Štorek. P. Petr Soukal pro změnu seznamoval své posluchače o běžných starostech kněze, ve kterých je ale místo i pro legraci. Nabídka tématických skupin byla opravdu široká a všichni hosté se setkali s velkým zájmem o svá svědectví. Prostor byl dán i sportu - pétanque, fotbalu či volejbalu. 

 

Odpolední duchovní program zahájila adorace v kapli sv. Josefa a křížová cesta. Ty připravily srdce účastníků na slavnostní bohoslužbu v katedrále Svatého Ducha, kterou sloužil biskup Jan. V rámci bohoslužby se stali tři bohoslovci kandidáty jáhenské služby. Mládež tak měla možnost poznat pestrost katolické církve a zažila radost z víry ve společenství biskupů, kněží a řeholních osob. 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám