Zprávy

Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy

Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy Náboženskou výchovu můžete studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové formou bakalářského tříletého kombinovaného studia teologie.

 

 

 

 

 

Upozorňujeme na možnost přihlášení k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením, které již před 15 lety připravila v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Přímo v Hradci Králové tak lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat obor Náboženská výchova. Tento obor je realizován v rámci širokého studijního programu Specializace v pedagogice, takže základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii doplňuje i pedagogicko-psychologickou průpravou. Studium oboru je proto vhodné pro katechety i pro ostatní

spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní Královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského oboru je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí

možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách.

 

Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat již nyní (nejpozději však do

31. března 2019) prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Obecné informace i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-(1).

 

Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu 2019 ve forměpohovoru, který bude

zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Doporučujeme uchazečům, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce. Pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme obor Transkulturní komunikace.

Další informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád poskytne předseda oborové rady Jan Hojda (tel. 737 215 333; e-mail: jan.hojda (zavináč) uhk.cz). 

Jan Hojda, Th.D.

trvalý jáhen, sekretář DTI

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám