Zprávy

Rozdělení sbírky na církevní školy

Rozdělení sbírky na církevní školy V září 2018 proběhla ve všech kostelích naší diecéze každoroční sbírka na církevní školy.

 

Celková vybraná částka letos činila 807.302,-Kč.
 
Jménem ředitelů našich škol a školských zařízení všem dárcům srdečně děkujeme.
 
 
P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství do 31. 12. 2018
P. Prokop Brož, biskupský vikář pro církevní školství od 1. 1. 2019
 
Z této sumy putuje přímo do škol 468.235,-Kč. Zbývající částka bude v souladu se směrnicí Fondu církevního školství použita na nezbytné opravy a investice do budov, ve kterých církevní školy sídlí. V přiložené tabulce se dočtete, jak byly finance mezi školy rozděleny.
 

Škola

Podaná žádost

Účel

Přiděleno

MŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře

 50.000,-

Asistent pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pomůcky pro tyto děti

40.159,-

BiGy a ZŠ a MŠ v Hr. Králové

300.000,-

Nákup koncertního křídla

194.537,-

Církevní ZŠ Borohrádek

95.000,-

Školní mikrobus - provoz

49.652,-

9.500,-

Plavecký kurz

Gymnázium SŘMR

ve Skutči

100.000,-

Rekonstrukce elektroinstalace v počítačové učebně

71.900,-

Círk. gymnázium v Kutné Hoře

 100.000,-

Obnova počítačové učebny

73.115,-

Salesiánský domov mladých v Hr. Králové

  50.000,-

Obnova počítačů, vymalování pokojů, nátěr dveří

38.872,-

 

Mimořádný příspěvek z Fondu církevního školství

 

BiGy a ZŠ a MŠ v Hr. Králové

(mimořádná žádost z května 2018)

250.000,-

Obnova počítačové učebny

250.000,-

 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Dobrý rodič nešetří svou náruč, ale nezapomíná svěřovat své děti do Božích rukou.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám