Zprávy

Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká

Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma.


Oficiální webové stránky projektu Koruna sv. Anežky České

 

 

30 let od svatořečení Anežky Přemyslovny:
Tisíce Čechů znovu zamíří do Říma, papež František od nich dostane osobní dar

Jen pět dní před začátkem sametové revoluce svatořečil papež Jan Pavel II. v Římě Anežku Českou. Letos v listopadu, přesně 30 let od této události, chystají věřící z celé země pouť do Říma. Předají při ní velký národní dar papeži Františkovi - sochu koruny svaté Anežky od akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače doplněnou stuhami s otisky prstů všech Čechů, kteří na dar přispějí. Otisky, které se nevejdou na stuhy, se budou sbírat na speciální archy ručního papíru, již sochu do Říma doprovodí. Každý tak bude moci k daru pro papeže osobně přispět.
 
„Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se už za pár dní naplnila znovunabytím svobody. Dnes, po třech desetiletích, naděje v mnoha sférách společnosti poněkud pohasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit. Navázat na tu velkou národní duchovní obnovu před třiceti lety,“ vysvětluje královéhradecký biskup Jan Vokál, který předsedá přípravnému výboru pouti.
 
Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány pro chudé. Každý dárce dostane pamětní medaili z Pražské mincovny. Její první exemplář vyrazil v sobotu 25. května v pobočce Pražské mincovny ve Vsetíně apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo. Ten také na přebalu medaile každému dárci poděkuje. Všichni přispěvatelé tak dostanou potvrzení, že se na daru pro papeže podíleli.
 
Sbírku budou jednotlivé farnosti pořádat od června do konce prázdnin. „Doporučena je částka 200 korun, ale možný je nižší i vyšší příspěvek,“ upřesňuje jeden z organizátorů P. Pavel Dokládal.
 
Pouť do Říma se skuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019, následovat ji bude slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v sobotu 16. listopadu.
 
Kanonizace Anežky Přemyslovny se 12. listopadu 1989 v Římě účastnilo až 10 tisíc Čechů, jimž úřady v rozporu s dosavadními zvyklostmi umožnily cestu do Itálie. Poutníky vedl kardinál František Tomášek a bohoslužbu přenášela Československá televize. Svatořečení Anežky bylo následně považováno za předzvěst listopadových událostí. (28. 5. 2019)

 

 

 

 

CHYSTÁ SE SVATOANEŽSKÝ DAR PRO PAPEŽE

 

Návrh společného daru Svatému otci při příležitosti listopadové Národní svatoanežské pouti do Říma dostává konkrétní podobu. 

 

Jednak půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé, a jednak o skulpturu – korunu sv. Anežky České na kovovém podstavci. „Vytvoří ji umělec Daniel Ignác Trubač a bude mít formu monumentu, v němž budou zachyceny otisky prstů dárců a na jehož vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů donátorů bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další budou otisknuté na ručním papíře a vložené do schrány uvnitř,“ vysvětluje P. Pavel Dokládal, jeden z organizátorů, který má přípravu pouti za ČBK na starosti. Každý z dárců také obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže podílel.

Sbírku mohou od 1. června až do 31. srpna pořádat jednotlivé farnosti a poutní místa. „Stačí, aby se nám osoba, která se prokáže pověřením kněze, tedy statutárního zástupce farnosti, přihlásila. Písemně požádá poutní výbor o zaslání pamětních medailí podle odhadu zájemců, kteří se připojí. Zároveň obdrží také arch ručního papíru, kam jednoduchým způsobem přes jakoukoliv razítkovou podušku vloží každý dárce svůj otisk prstu. Připojí se tak nejen finančně, ale i fyzicky symbolem svého otisku,“ vysvětluje P. Dokládal.

 

Na konci srpna pověřená osoba nebo kněz odešle výtěžek sbírky na účet zřízený královéhradeckým biskupstvím a současně odešle arch s otisky prstů a vrátí zbylé pamětní medaile. V případě většího zájmu lze požádat poutní výbor o dodatečné zaslání těchto upomínkových předmětů.

 

„Doporučená částka je 200 korun, možný je nižší i vyšší příspěvek. Současně je stanoveno, že farnost zajišťující tuto sbírku má právo z jejího výtěžku odečíst 15 % a použít je na vlastní náklady spojené se zajištěním této akce či na jakýkoliv dobrý účel,“ doplňuje P. Dokládal.

 

Se žádostmi potvrzenými statutárním zástupcem se lze obracet na adresu: Poutní centrum Biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, Hradec Králové, e-mail: poutnik (zavináč) bihk.cz, anebo na adresu: Českomoravská Fatima Koclířov, č. p. 195, Koclířov, e-mail: cm-fatima (zavináč) cm-fatima.cz. Více lze zjistit na www.anezka2019.cz.

 SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ / 1211 – 1989 – 2019 /  ŘÍM A PRAHA

 

Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími  České republiky za současným papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU.

S celou univerzální Církví tak budeme spojeni v roce misií – evangelizace - návratu k Pravdě a Lásce, k živému a pravému Bohu.

 

Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku (17.11.) se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu.

 

 

Poutní výbor ustanovený Českou biskupskou konferencí pod vedením Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého, vyzval nejprve hlavní cestovní křesťanské kanceláře, aby pro všechny poutníky zajistili leteckou i autobusovou dopravu do Říma, ubytování i průvodce během tří hlavních dnů národní pouti.

Ve spolupráci s J.E. Václavem Kolajou, velvyslancem ČR ve Vatikánu, v součinnosti s ceremonářem pražského arcibiskupa Mgr. Vojtěchem Mátlem,  plukovníkem  Mgr. Janem Zástěrou z Hudby hradní stráže, ministerstva vnitra a policie ČR a oběma významnými moravskými sbory z Brna pod vedením pana Štěpána Policera a z Velehradu pod vedením  pana Filipa Macka zajišťuji realizaci nejen hlavních bohoslužeb v Římě v bazilice S.M. Maggiore, sv.Petra ve Vatikánu a v Lateránské bazilice, ale také reprezentativní koncert České nebe i slavnostní zahájení v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv.Cyrila v roce 1.150 výročí od jeho úmrtí.

 

 

Současně byl v těchto dnech přijat návrh společného daru Sv. otci Františkovi v podoběKORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače, do kterého budou vtisknuty otisky prstů každého z nás, kdo se takto svou vlastní identitou přihlásí k jednotě univerzální Církve v čele s nynějším papežem Františkem.

Tato sounáležitost věřících České republiky s Římem a Svatým otcem bude jasným a zřetelným svědectvím našeho pokání, smíru s Bohem a návratu k Evangeliu, Lásce a Pravdě.

 

 

Nyní zcela prakticky:

Na internetové stránky biskupství královéhradeckého www.bihk.cz , kde jsou již nyní k dispozici hlavní informace i veškeré kontakty na cestovní kanceláře, které zajišťují účast poutníků z ČR v Římě, nyní umístíme odkaz nadoménu : www.anezka2019.cz, kde budou zveřejněny podrobnosti k realizaci našeho společného daru Sv. otci Františkovi, včetně způsobu  jak každý z nás bude moci během tří měsíců letošního roku června, července a srpna přiložit vlastní identifikaci - otisk prstu, současně přijmout pamětní medaili s možností příspěvku nejen na vlastní dar - Korunu svaté Anežky České, ale také na finanční dar pro chudé. Obojí při naší národní pouti předáme Svatému otci v duchu lásky a oběti naší světice sv. Anežky České, svým způsobem zakladatelce křesťanské charity vůbec.

 

 

HLAVNÍ MÍSTA, KDE OD 1. 6. 2019 DO 31. 8. 2019 BUDE PRO KAŽDÉHO MOŽNÉ SE PŘIPOJIT KE SPOLEČNÉMU DARU ČR PRO SVATÉHO OTCE - KORUNĚ SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

 

Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám 35, 500 01 Hradec Králové – na vrátnici biskupské rezidence.

Českomoravská Fatima - národní centrum Fatimského apoštolátu v ČR, č.p. 195, 569 11 Koclířov u Svitav, každý den od 8-18 hod. v hlavní budově Fatimského centra.

Na všech poutních místech, které se k této výzvě připojí, při poutích a v jiné určené dny

Ve vikariátech, děkanstvích českých a moravských diecézí a větších farnostech, které se k zajištění sbírky pro Svatého otce připojí.

 

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ - REALIZACE:

Statutární zástupce farností - organizací buď sám požádá poutní výbor nebo pověří k tomu vhodnou osobu - laika o připojení k této sbírce.

Pověřená osoba písemně požádá poutní výbor o zaslání určitého počtu pamětních medailí podle předběžného odhadu počtu věřících, kteří se připojí. S počtem medailí obdrží  pověřená osoba také arch ručního papíru, kam jednoduchým způsobem přes jakoukoliv razítkovou podušku vloží každý svůj otisk prstu, přijme pamětní medaili a formou sbírky přispěje na dar Svatému otci. Na konci srpna 2019 tato pověřená osoba odešle výtěžek sbírky na účet zřízený biskupstvím královéhradeckým a současně předá či odešle arch s otisky prstů a vrátí zbylé mince. Pokud bude zájem během léta větší, pořádá poutní výbor o dodatečné zaslání dalších mincí. Organizátor pověřený statutárem má morální povinnost zaslat na účet biskupství královéhradeckého celý obsah sbírky. Dotazujícím je možné uvést nezávazně doporučenou částku příspěvku 200 Kč (rozhodně však je, tak jako pří sbírce nejenom možný vyšší příspěvek, ale stejně tak - jakákoliv nižší částka). Současně je stanoveno, že statutár organizace zajišťující tuto sbírku, má morální právo z výtěžku sbírky odečíst 15% a použít je na vlastní náklady spojené se zajištěním na jakýkoliv účel.

 

Již nyní je možné se obracet se žádostmi potvrzenými statutárem organizace na adrese:

 

Poštou: Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové

E-mail: poutnik (zavináč) bihk.cz

nebo na adresu: Českomoravská Fatima Koclířov, č.p. 195, 569 11 Koclířov

E-mail: cm-fatima (zavináč) cm-fatima.cz

 

 

 


 

 

Základní charakteristika účasti z ČR a zahraničí na národní pouti: 


Skupina A

v počtu 25 osob ji tvoří čeští a moravští biskupové a sekretariát ČBK pod vedením výkonného sekretáře ČBK a současně člena poutního výboru Mgr. Jiřího Uhra.

 

Skupina B

Tvoří ji všichni ostatní účastníci a poutníci z ČR i zahraničí. Každý obdrží - buď prostřednictvím akreditované CK, pokud se rozhodl být jejím klientem / účastníkem národní pouti, nebo přímo od poutního výboru zastoupeného v této oblasti Pavlem Dokládalem, pokud se pouti účastní jakýmkoliv jiným způsobem bez CK.

 

Všichni obdrží průkaz poutníka, který je současně potvrzením k účasti na všech programech a bohoslužbách během národní pouti. CK nebo každý sám si do průkazu vepíše své jméno.

 

Pouze uvedení jedinci obdrží průkaz již přímo se svým jménem a jsou evidování jmenovitě v celkové evidenci poutního výboru, a to pod skupinou:

 

B1 - výhradně členové vládni delegace - zcela v režii J.E. Václava Kolaji, velvyslance ČR ve Vatikánu

B2 – osoby výhradně určené sekretariátem ČBK, který je pořadatelem národní pouti ČR

B3 - všichni kněží ve všech hierarchických stupních, pokud nejsou ve skupině A. Tedy opati, generální vikáři, rektoři seminářů, poutních míst, prelátí, děkani, vikáři, faráří a farní vikáři a také jáhni. V žádosti o registraci poutnímu výboru uvedou své přesné služební zařazení, včetně současného působiště. U všech ze sk. B3 se počítá automaticky, že budou mít vlastní liturgický oděv a budou při všech bohoslužbách národní pouti koncelebrovat. Pokud by kdokoliv z jakéhokoliv důvodu nechtěl koncelebrovat nebo asistovat - jáhen, pak v žádosti o registraci je to nutné výslovně uvést. Týká se všech z diecézí Čech a Moravy, apoštoského exarchátu i zahraničí.

B4 - všichni řeholníci a řeholnice, včetně řeholních představených, pokud nejsou zařazení do skupin B1,B2,B3. Do žádosti poutnímu výboru o registraci uveďte své řeholní jméno a současně občanské jméno a příjmení podle cestovního dokladu (pas nebo občanský průkaz)

B5 - všichni handicapovaní. K registraci uveďte se jménem i stupeň postižení, V případě nutnosti asistence také osobu asistenta, který bude mít samostatnou registraci

B6 – všichni, kdo budou zajišťovat průběh bohoslužeb v Římě a jejich medializaci. Ke jménu vždy uvést, v jaké službě:

Asistence, sbory, pořadatelé, média.

 

Průkaz poutníka bude součástí tzv. „poutního balíčku“, včetně průvodce - brožury.

Příspěvek na poutní balíček vybereme zvlášť při předávání poutního balíčku, včetně průkazu poutníka. Doporučujeme 10,- Eur nebo 250,- Kč. (vloženo 16. 5)

 

Aktuální sdělení k Národní pouti do Říma

Národní pouť do Říma s hlavním programem 11. - 13. 11. 2019, jak je zde uveden, bude pak po návratu do ČR, stejně jako před 30 lety, pokračovat do svatovítské katedrály v Praze, kde za přítomnosti papežského legáta, otce kardinála Dominika a dalších našich biskupů a kněží bude hlavní bohoslužba k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

 

Poté před 30 lety se účastníci bohoslužby připojili k demonstrantům požadující zásadní politickou změnu v naší zemi. Symbolem těchto událostí bylo zvonění klíči.

Jako tento třetí krok po 30-ti letech zvažujeme doporučit nejen symbolické zvonění růžencem, ale především upřímnou modlitbu za národ s Pannou Marii, sv. Anežkou a našimi národními patrony.

 

V lednu 2019 proběhlo velmi milé a podnětné setkání poutního výboru se současným velvyslancem u sv. Stolce J. E. Václavem Kolajou, který přislíbil maximální diplomatickou podporu i projednání celého programu s předsedou ČBK Dominikem kardinálem Dukou a také setkání s ceremonářem pražského arcibiskupa, jáhnem Mgr. Vojtěchem Mátlem a panem plukovníkem Mgr. Zástěrou z Hradní stráže Pražského hradu, kteří budou detailně připravovat celkový průběh liturgie při všech hlavních bohoslužbách v Římě.

 

Rovněž se pak v Koclířově uskutečnilo pracovní jednání s řádem maltézských rytířů v zastoupení paní hraběnkou Ursulou Czerninovou, ze kterého se rodí neděje, že poprvé bude možné, aby se této národní pouti do Říma zúčastnili i postižení a vozíčkáři.

 

O těchto všech a dalších aktualitách bude biskup Jan Vokál a Mons. Pavel Dokládal informovat na PZ ČBK a bezprostředně poté vyjdou první informace i na stránkách Katolického týdeníku.

 

Připomínáme, jak je uvedeno na plakátu k pouti, že zájemci z řad jednotlivců, ale i farností, děkanátu či vikariátu či jiných organizací se mohou již nyní přihlašovat na poutě letecky či busem. Samozřejmě včasné přihlášení je zárukou výhodných cen i nabídky.

 

Mons. Pavel Dokládal, poutní výbor

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám