Zprávy

Diecézi navštívil vizitátor lazaristů z Říma

Diecézi navštívil vizitátor lazaristů z Říma Lazaristy v Dobrušce vizitoval generální asistent kongregace.

 

Zpravidla jednou za deset let proběhne v jednotlivých provinciích kongregace sv. Vincence z Pauly hloubková vizitace, jejíž účelem je posoudit stav a funkčnost konkrétních společenství lazaristů. Nyní přišly na řadu domy v České a Slovenské republice. Jak řekl P. Augustín Slaninka, regionální superior Misijní společnosti v Čechách, ze všeho nejvíce jde především o rozhovory s bratry a jejich povzbuzení na jejich cestě spirituality, kterou do církve přinesl sv. Vincenc. „O průběhu vizitace následně vznikne Postvizitační list generálního otce. Celé je to o tom, abychom se stále drželi charismatu sv. Vincence a pokračovali v záměru, který on do dnešního času nemohl už uskutečnit“, popsal smysl návštěvy P. Augustín Slaninka z východočeské Dobrušky.

 

Během československé vizitace, v jejímž rámci se setkal i s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem, navštívil Pater Miles Heinen, CM, generální asistent Misijní společnosti, domy v Lošticích, Dobrušce, Plzni, Bratislavě, Bijacovcích a v Banské Bystrici. „Jedním z našich úkolů je spojovat lidi, kteří se nechávají inspirovat duchovním poselstvím sv. Vincence. Vloni byl vyhlášen v Římě záměr starat se především o bezdomovce, přivést téměř dvě stovky organizací, které se bezdomovectvím zabývají, ke vzájemné spolupráci. Na Univerzitě de Paul v Chicagu jsme zřídili studijní obor, kde lze studovat, jakým způsobem se nejlépe o bezdomovce starat“, řekl generální asistent z Říma.

 

Jedním z důvodů právě probíhající vizitace je i fakt, že je ve světě velká poptávka po založení nových domů, kde by lazaristé v duchu charisma sv. Vincence začali působit. Proto při vizitaci došlo i na takový malý personální audit, zda by každý z fungujících domů v Česku a na Slovensku nemohl případně vyslat jednoho bratra pro založení nových misijních komunit ve světě. „Dnes již misijní práci neděláme způsobem, jakým pracoval sv. Vincenc. Mění se formy chudoby i evangelizace, proto je nutné využívat nové možnosti a přizpůsobovat naši práci novým požadavkům“, řekl superior P. Slaninka a vizitátor P. Heinen k tomu dodal: „Sv. Vincenc se snažil navázat kontakt s člověkem a jeho srdcem, aby se mohlo změnit. Vincenc má co nabídnout. V naší kongregaci říkáme, že nejsme nějakou další mimovládní organizací, která má na starosti sociální práci. Vincenc se snažil přivést i laiky k pomoci chudým a tím se i jejich srce otevírala. Toto je něco, co se v církvi po II. Vatikánském koncilu děje a zároveň je to něco, co přivádí člověka k pronikání do enangelia, do kontemplace v akci.“ 

 

Snímek: Zprava regionální superior Misijní společnosti v Čechách P. Augustín Slaninka, CM;  generální asistent Misijní společnosti P. Miles Heinen, CM; seminarista, pastorační asistent Matej Pinkas.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Žádat po Bohu, aby se zjevil, je jako chtít, aby se nůž sám řízl nebo zub kousl.
Anthony de Mello, SJ

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám