Zprávy

Hrdinství a odvaha v Broumovských diskuzích

Hrdinství a odvaha v Broumovských diskuzích Dvoudenní konference na téma Hrdinství a odvaha uvedlo ve dnech 6.–7. listopadu řadu zajímavých hostů a myšlenek.

 

Filosofové, youtuber, umělec, politici i veřejnost diskutovali na téma Hrdinství a odvaha na 5. Broumovských diskusích v revitalizovaném benediktinském klášteře v Broumově. O své názory a myšlenky se podělili politolog Daniel Kroupa, ekonom Tomáš Sedláček, nakladatel Jiří Padevět, zakladatelka hospicové péče v ČR Marie Svatošová, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, umělec Roman Týc, youtuber Karel „Kovy“ Kovář, poslanci Miroslava Němcová a Jan Farský, předseda senátu Milan Štěch a primátor Brna Petr Vokřál. Ti všichni diskutovali o tématech Hrdinství a odvaha v českých a evropských dějinách, Hrdinství a odvaha dnes, Hrdinství a odvaha v politice.

 

Sál broumovského klášterního Dřevníku, plný potencionálních diskutérů z řad veřejnosti, přivítal na podiu 5. Broumovských diskuzí zajímavé osobnosti, které se společně zamýšlely nad důležitými otázkami současné české společnosti. Letos nad tématem Hrdinství a odvaha. Broumovské diskuze jsou výjimečné nezvykle velkým prostorem pro debatu. V nepřerušovaných tříhodinových diskuzních blocích je tak možné probírat se tématy do hloubky, přičemž věcnost, otevřenost, trpělivost a zdvořilost jsou hlavními aspekty broumovských setkání. „Beru to jako velký Boží zázrak a Boží dar, že se v Broumově našli lidé, se kterými se dá spolupracovat na velkých věcech a na kultivaci místního kraje“, řekl k současnému společenskému životu v broumovském klášteře Prokop Siozstronek OSB, arciopat břevnovský a broumovský.

 

Veřejné mínění

Pořadatelé Broumovských diskuzí si pro letošní ročník nechali zpracovat k tématu Hrdinství a odvaha výzkum veřejného mínění. Jeho výsledky byly poměrně překvapující. Češi se domnívají, že hrdinské chování je především záchrana života či pomoc v nouzi druhému člověku. Podle respondentů potřebuje mít společnost hrdiny hlavně mezi hasiči, policií a politiky, přičemž opravdový hrdina by měl být podle nich nezištný, obětavý. A měl by umět držet slovo. 90% dotazovaných vnímá, že hrdinové, jejichž klíčovou vlastností musí být odvaha, mají společnost spojovat a dále si myslí, že dnešní doba dává prostor pro hrdinské činy. Při dotazu na hrdiny minulosti byl nejčastěji uváděn Jan Hus (19%), Jan Palach (9%) a Václav Havel (7%). Hrdinu současnosti neuvedly dvě třetiny tázaných, 10% z nich zmínilo Michala Velíška.

 

Co je odvaha a hrdinství?

„Hrdinství bude asi většina z nás podvědomě chápat jako nasazení vlastního života či zdraví ve prospěch záchrany zdraví či životů druhých nebo významných materiálních, případně duchovních hodnot. Označení hrdina ale často vidíme i v úplně jiných souvislostech. Správné chápání pojmu hrdinství a odvahy a jejich obsahu má pak zásadní vliv na kalibraci našich receptorů. Je odvážný ten, kdo si udělá selfie na vrcholu továrního komína, a ten, kdo při vědomí všech nepříjemností a potíží bude hájit principy a hodnoty, je v lepším případě považován za pošetilého hlupáčka?“, prohlásil mimo jiné generál Petr Pavel. Aktivista Roman Týc se dívá na hrdinství zcela z jiného pohledu. Mrzí ho, že vůbec známe výraz hrdinství, protože je to důkazem, že společnost jako celek mnohdy nefunguje správně. Skutky jedinců v zoufalých situacích jsou pak prý výrazné, většinově sledované a alibisticky vyzdvihované. „Na hrdinství je krásné, že hrdinou může být opravdu každý; jen musí správně vyhodnotit situaci, příliš se nezabývat možnými důsledky a přijmout výzvu uskutečnit čin, který překračuje rámec toho, co se v danou chvíli chápe jako normální chování“, řekl dále také k tématu Roman Týc. Ekonom Tomáš Sedláček je přesvědčený, že i naše doba má své hrdiny. „Je však třeba zmínit ještě nenápadnější typ hrdiny. Ježíš učinil mnoho zázraků, ale byly to mikrozázraky (nasycení tisíců hladových), nikoli však makrozázrak jako vyřešení otázky hladu jednou pro vždy. Občas nás ale právě mikrozázrak posune jako společnost dál“, říká autor knihy Ekonomie dobra a zla. Marie Svatošová ocenila odvahu otevřít na konferenci tabuizované téma smrti: „Přemýšlím o nich celý život, díky své profesi lékařky jsem v častém kontaktu se smrtí a mnohé jsem si už vyjasnila, přesto otazníky zůstávají. Nemůže tomu být jinak. Smrt je pro nás tajemstvím a zůstane jím až do okamžiku, kdy se s ní setkáme osobně.“ Podle ředitele Agentury pro rozvoj Broumovska Jana Školníka by si téma hrdinství i téma odvaha zasloužilo samostatnou konferenci. Třeba o tom, zda je malým hrdinstvím každodenní vystupování člověka ze své pohodlné zóny každý den, nebo jestli stále přetrvává koncept hrdiny jako vojevůdce na pomníku. „Mnoho lidí něco neudělá jen proto, že má strach, aby neudělali chybu, aby neselhali. Převzít odpovědnost za svůj život a odvahu kráčet světem podle svého a přitom respektovat svou sounáležitost s ostatními. To je přece velké téma“, myslí si zakladatel Broumovských diskuzí. 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám