Zprávy

Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy

Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy Náboženskou výchovu můžete studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové formou bakalářského tříletého kombinovaného studia teologie.

 

Upozorňujeme na konání 2. kola přijímacích zkoušek k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením, které v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem připravila Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Přímo v Hradci Králové tak lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat obor Náboženská výchova, který je realizován v rámci širokého studijního programu Specializace v pedagogice a který tak kromě vzdělání v katolické teologii nabízí i pedagogicko-psychologickou průpravu vhodnou nejen pro katechety, ale též pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách.

 

Výuku hlavních teologických předmětů přitom zajišťují duchovní královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského oboru je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy i na dalších teologických fakultách.

 

Ke studiu je možné se hlásit do 30. července prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Novinky/PdF-vyhlasuje-2-kolo-prijimaciho-rizeni-(1)

 

Přijímací zkouška proběhne (koncem srpna, příp. začátkem září) ve formě pohovoru, který bude zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Doporučujeme uchazečům, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce.

 

Pozornosti zájemců o prezenční studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme obor Transkulturní komunikace.

 

Další informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky ke studiu obou oborů rád poskytne sekretář DTI Jan Hojda (tel. 737 215 333; e-mail: hojda (zavináč) bihk.cz).

 

Informační leták

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nad všemi mlhami našeho života svítí světlo Ježíšovy neochvějné lásky a věrnosti.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám