Zprávy

V Polné otevřou církevní muzeum

V Polné otevřou církevní muzeum Během víkendu 25. – 26. srpna si budou v Polné připomínat výročí 770 let od první zmínky o městě.

Nedílnou součástí programu slavností bude otevření prohlídkové trasy v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sobotní pontifikální mši svatou bude od 10.30 hodin s přítomnými kněžími slavit kardinál Dominik Duka, OP. Po ní dojde v sálech nad sakristií a na ochozech k otevření expozice muzea. „Základní podmínkou obdržení dotace z evropských fondů na obnovu chrámu bylo, že musí být otevřen 6 dní v týdnu a musí v něm působit průvodcovská služba. Protože si myslím, že by kostel neměl ztratit funkci místa pro setkání s Bohem, podařilo se dojednat kompromis, že placená expozice vznikne v sálech nad sakristií,“ přibližuje vznik prvního církevního muzea v naší diecézi děkan Mons. Zdeněk Krček. Expozice bude v pěti sálech mapovat historii polenského chrámu. Kromě toho návštěvník navštíví kůr, kde uvidí mohutné Sieberovy varhany z roku 1708, věž s renesančním cimbálem a novými zvony. Zaujme ho jistě i byt zvoníka a krásný výhled na Vysočinu. Liturgické předměty, které budou v jednotlivých sálech vystavené, bezprostředně souvisí s historií zdejšího chrámu a jistý průlom muzejnických zvyklostí představuje skutečnost, že zde nebudou odloženy jen jako mrtvé exponáty, ale budou nadále průběžně používány. Týká se to třeba majestátní monstrance, s níž Polenští slaví Boží tělo, nebo sochy vzkříšeného Krista zdobícího o Velikonocích hlavní oltář.

„Nejedná se o umělecko-historickou výstavu, kde hrají prim umělecké směry nebo autorské školy. Předností podobných církevních expozic by mělo být zasazení do náboženských a liturgických reálií, včetně autentických prostorů. Můžeme ukázat lidem, že dnešní křesťan vnímá řadu věcí podobně jako dříve a umělecké předměty nadále přivádějí k modlitbě nebo chcete-li, k povznesení mysli,“ říká P. Radek Martinek. V našich poměrech stále nezvyklé umístění muzea v prostorách chrámu je třeba na západ od našich hranic naprosto běžné. Síť drobných církevních muzeí mají i v sousedním Polsku. „Podobné instituce nemusí nutně nabízet hodinové prohlídky a tisíce exponátů, v jejich případě je předností regionální zaměření nebo dobře uchopené téma,“ připomíná ředitelka Městského muzea Marta Vomelová, která se na přípravě zdejší expozice významně podílí, ať již zápůjčkami nebo odbornou pomocí. „Tématika expozice navazuje na zasvěcení chrámu, které je typicky barokní Nanebevzetí Panny Marie. Chtěla bych zdůraznit, že to není to mariánská výstava, ale chceme ukázat Pannu Marii jako prvního člověka, který dokonale následoval Krista. Ona je průvodkyní životem po všech jeho radostech a strastech. Svatá Tereza z Avily v Cestě k dokonalosti píše, že každá cesta má svojí cenu a každá životní etapa je stejně důležitá,“ vysvětluje autorský koncept Kateřina Křížkovská.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám